pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wyższa punktacja „Zeszytów Naukowych PWSZ im. Witelona w Legnicy” w Index Copernicus International !

„Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” zostały zgłoszone do ewaluacji w bazie Index Copernicus Journal Master List 2015, której wynikiem jest przyznana punktacja ICV 2015: (Index Copernicus Value) – 59,72.

Czasopismo naukowe, wydawane przez Uczelnię uzyskało wynik lepszy o prawie 10 punktów w stosunku do 2014 roku, kiedy to uzyskaliśmy wskaźnik 49,86.

Maksimum punktów przyznano „Zeszytom Naukowym” w kategorii jakość wydawnicza. Bardzo dobrze, na poziomie 100% zostały ocenione takie kryteria jak metadane artykułów, przejrzystość struktury artykułów, jakość wykresów i tabel oraz prezentacja instrukcji dla autorów. Równie dobrze zostały ocenione takie kategorie jak standardy, digitalizacja oraz umiędzynarodowie.

„Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” otrzymały także punkty za indeksację w bazach czasopism: The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH), BazEkon, BazHum oraz Index Copernicus Journal Master List. Ponadto czasopismo zostało wprowadzone do polskiej bazy cytowań POL-index a także jest dostępne w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Index Copernicus International dokonał ponadto oceny eksperckiej, w której wyraził opinię, że czasopismo publikuje aktualne treści o wysokiej jakości naukowej. Eksperci zwrócili także uwagę na fakt, że w „Zeszytach Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” regularnie publikują wybitni teoretycy i praktycy odpowiedni dla tematyki czasopisma.

Podkreślono również, że czasopismo kieruje się wysokimi standardami etycznymi, upowszechnia wiedzę w obiegu międzynarodowym oraz ma szczególne znaczenia dla dziedzictwa narodowego, rozwoju kultury i nauki.

2016-10-24

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u