pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi

W Przesiece koło Karpacza, 10 października bieżącego roku odbyła się krajowa konferencja naukowa nt. „Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi”.

Organizatorem konferencji był Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie we współpracy z: Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; Wydziałem Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Fundacją „Obserwatorium Społeczne” we Wrocławiu.

Celem konferencji było między innymi określenie kierunków doskonalenia realizacji zadań przez formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne na wszystkich poziomach organizacyjnych państwa oraz wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia działań jednolitych formacji umundurowanych.

Główną tezą konferencji było stwierdzenie, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa spoczywa w Polsce na wielu podmiotach, wśród których istotną rolę odgrywają jednolite formacje umundurowane uzbrojone, bądź wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Zarządzanie przywołanymi formacjami jest procesem złożonym, którego istotą jest stworzenie warunków do efektywnego wykonywania ustawowo określonych zadań. Ma ono charakter uporządkowany, wymagający ciągłego doskonalenia, które powinno mieć charakter systemowy i oparty na rezultatach naukowej eksploracji.

Konferencję podzielono na kilka sesji tematycznych, podczas których dyskutowano o problemach związanych z obszarami i granicami doskonalenia działań wybranych formacji umundurowanych.

W konferencji, obok przedstawicieli organizatorów konferencji, udział wzięli pracownicy innych ośrodków akademickich oraz osoby zainteresowane problematyką odzwierciedloną tytułem spotkania.

Konferencja z uwagi na przyjęte cele, formułę oraz charakter konferencji stanowiła wartościowe forum wymiany poglądów oraz forum dyskusyjne, które służyło wymianie poglądów w sferze poznawczej, ale również i utylitarnej. Wnioski z obrad wskazywały jednoznacznie na potrzebę doskonalenia działań jednolitych formacji umundurowanych z uwagi na zmiany zachodzące w ich otoczeniu oraz oczekiwania społeczne.

Dodatkowo uczestniczy konferencji otrzymali wydawnictwa o Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Zeszyty Naukowe naszej Uczelni.

2016-10-24

(pk)


Imieniny: Beaty, Juliana, WincentegoWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u