pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemuProblematyka bezpieczeństwa jest współcześnie rozpatrywana w szerokim kontekście. W odniesieniu do dzieci i młodzieży wydaje się być szczególnie ważnym zagadnieniem oraz wyzwaniem dla społeczności lokalnych. Są one bowiem narażone na wiele ryzykownych czynników stanowiących zagrożenie dla ich funkcjonowania, co w konsekwencji prowadzi do braku poczucia bezpieczeństwa, który to stan, jak podkreślają specjaliści, odnosi się obecnie nie tylko do skali makro, ale także do mikro, czyli do własnego osiedla, ulicy, miasta – dotyka zatem bezpieczeństwa osobistego.

Uznając problematykę bezpieczeństwa za niezwykle ważną, dnia 11 października 2016 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się I Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu”.

Organizatorami konferencji, której przeprowadzenie było możliwe dzięki sfinansowaniu przez Fundację PZU, byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”, Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy oraz Komenda Miejska Policji w Legnicy.

Konferencja została objęta honorowym patronatem przez: Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego,  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego, Starostę Powiatu Legnickiego – Janinę Mazur i Prezydenta Miasta Legnica – Tadeusza Krzakowskiego.

Komitet naukowy konferencji tworzyli naukowcy z wielu ośrodków: prof. dr hab. Bogusław Banaszak – Uniwersytet Zielonogórski, prof. dr hab. Roman Lewicki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Zbigniew Pulka – Uniwersytet Wrocławski, prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, prof. dr hab. Robert Wiszniowski – Uniwersytet Wrocławski, dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak – Uniwersytet Medyczny Wrocław, dr hab. Iwona Sierpowska – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu

W skład komitetu weszli również przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej: prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski, prof. dr hab. Jerzy Konieczny, prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz, prof. dr Ludwig Schmahl, dr Helena Babiuch, dr Izabela Bernatek-Zaguła, dr Beata Skwarek, dr Wacław Szetelnicki. Nad przygotowaniem i przebiegiem przedsięwzięcia czuwał komitet organizacyjny w składzie: dr Beata Skwarek, dr Katarzyna Sępowicz-Buczko, dr Paweł Kobes, mgr Edward Biegun, mgr Dariusz Czekaj.

Interdyscyplinarny charakter konferencji sprawił, iż uczestniczyło w niej wielu dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i wychowawców placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, przedstawicieli środowisk naukowych oraz działaczy szczebla państwowego, wojewódzkiego i samorządowego, służb mundurowych, a także wykładowców PWSZ im. Witelona w Legnicy, studentów i licealistów.

Spośród zaproszonych gości swoją obecnością obrady zaszczycili:  Magdalena Pyrz – Koordynator Fundacji PZU, Elżbieta Stępień  – Poseł na Sejm, Janina Mazur – Starosta Powiatu Legnickiego, Robert Wierzbicki – przedstawiciel Rady Powiatu w Legnicy,  Zenon Gadomski – Kuratorium Oświaty Wrocław, mł. insp. mgr inż. Leszek Zagórski – p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy i Robert Lemański z Komendy Powiatowej Policji w Legnicy, Mirosław Giedrojć – Komendant Straży Miejskiej w Legnicy wraz z Justyną Janusz i Robertem Kuczakiem ze Straży Miejskiej w Legnicy, Zdzisław Sokół – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy – Paulina Marcinowska i Joanna Rogowska.

Uczelnię reprezentowali: dr Helena Babiuch – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, prof. dr hab. Jerzy J. Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr Wioletta Drzystek – p.o. Dziekana WNSiH, mgr Danuta Bombik – Dyrektor Biblioteki, mgr Mirosław Szczypiorski – Kierownik DPiW.

Na konferencję przybyli również przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: prof. zw. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko – Wiceprezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie, Doradca Rzecznika Praw Dziecka, Kazimierz Pleśniak – Prezes Oddziału Okręgowego i Miejskiego TPD w Legnicy, Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska – Wiceprezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy, Bożena Miktus i Barbara Szewczyk-Stańko – Społeczni Rzecznicy Praw Dziecka Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy.

Zgodnie z założonym harmonogramem spotkanie rozpoczęto od powitania gości i uczestników. Otwarcia konferencji dokonała dr Helena Babiuch – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy. Wystąpienia 13 prelegentów, reprezentujących cztery ośrodki akademickie, podzielono na dwie części.

Jako pierwszy wystąpił prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, który, reprezentując nieobecnego Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, odczytał na wstępie list skierowany do organizatorów i uczestników konferencji i odniósł się do ochrony praw dziecka wynikającej z art. 19 Konwencji o prawach dziecka oraz art. 72 Konstytucji RP.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemuNastępnie głos zabrała dr hab. Iwona Sierpowska, prof. PWSZ im. Witelona w Legnicy, która poruszyła problem ubóstwa i sytuacji socjalnoprawnej polskich rodzin. W dalszej kolejności wystąpili prof. zw. dr hab. Robert Wiszniowski akcentując problem bezpieczeństwa publicznego i wolności oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny, który zwrócił uwagę na zagrożenia środowiskowe dla bezpieczeństwa dzieci. Obaj mówcy położyli nacisk na metodologiczny aspekt badań prowadzonych w zakresie poruszanej problematyki. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu reprezentowały dr hab. Małgorzata Cywińska prof. UAM, która odniosła się do rozwijania „kultury” konfliktów dziecięcych w profilaktyce zachowań agresywnych, z kolei dr Katarzyna Jadach przedstawiła problem odpowiedzialności prawnej nauczycieli za bezpieczeństwo dzieci w placówkach oświatowych. Część pierwszą konferencji zakończyło wystąpienie Specjalisty Wydziału ds. Nieletnich i Patologii asp. sztab. Jana Formala, który zaprezentował zebranym działania Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i demoralizacji nieletnich.

Druga część konferencji również obfitowała w różnorodną tematykę. Jako pierwsza wystąpiła dr Wiesława Kowalska z Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu poruszając problem pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów. Kolejny przedstawiciel Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – mgr Tomasz Herman – odniósł się do działań profilaktycznych realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych w środowisku lokalnym. Kolejni prelegenci reprezentowali Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy: dr Jerzy Buczko zainteresował zebranych tematyką sąsiedztwa młodzieży polsko–niemieckiej w perspektywie bezpieczeństwa w Unii, dr Beata Skwarek mówiła o poczuciu bezpieczeństwa dzieci w rodzinach z konfliktami, prezentując wyniki badań przeprowadzonych w grupie adolescenscentów, dr Katarzyna Sępowicz-Buczko poruszyła problem wychowania dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa, natomiast ostatni z mówców dr Jarosław Zagrobelny zapoznał uczestników z wynikami badań własnych, które przeprowadzone zostały w Legnicy w obszarze pomocy socjalnej rodzinom niepełnym
z uwzględnieniem sytuacji dziecka.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż konferencja spełniła oczekiwania licznie przybyłych uczestników. O dużym zainteresowaniu poruszaną tematyką świadczyć mogą statystyki: 41 przedstawicieli instytucji oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, studenci studiów stacjonarnych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika I i II stopnia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne – 148 osób, uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego (11 osób). Łącznie w konferencji wzięło udział 238 osób.

2016-10-25

Beata Skwarek                                                                  

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT

Imieniny: Dominika, Franciszki, KatarzynyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u