pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Rodzina jako mikrokosmos w zmieniającym się świecie

Rodzina jako mikrokosmos w zmieniającym się świecieWydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 15 listopada 2016 r. w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni zorganizował VI Konferencję naukową z cyklu Kolokwia Witeloniana. Tematem obrad była „Rodzina jako mikrokosmos w zmieniającym się świecie”. Konferencja dofinansowana została środków Fundacji KGHM Polska Miedź.

Obrady otworzył prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski – Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy. Witając przybyłych życzył wszystkim owocnych obrad.
Konferencję podzielono na cztery sesje plenarne. Pierwsza pt. „Rodzina a wartości” obejmowała trzy wystąpienia: dr hab. prof. nadzw. Andrzej Ładyżyński (Uniwersytet Wrocławski) – Gdy macie babcie - to się nie trapcie", czyli o roli dziadków w rodzinie; ks. dr Jan Pazgan (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – Stawiam na przyjaźń, miłość i rodzinę; dr Jan Wojtaś (PWSZ im. Witelona w Legnicy) –Uniwersalne funkcje współczesnej rodziny.

Podczas drugiej sesji zatytułowanej „Rodzina w sytuacjach trudnych i nowych” zaprezentowano cztery referaty: dr hab. prof. nadzw.  Barbara Jędrychowska (PWSZ im Witelona w Legnicy) – Życie codzienne polskich rodzin na syberyjskim zesłaniu ( XIX w.); dr Dorota Domińska-Werbel (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – Rola postaw wychowawczych w generowaniu strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych; dr Wiesława Kowalska (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu) – Rodzina w sytuacji choroby Alzhaimera a potrzeby edukacyjne i pielęgnacyjne; prof. dr hab. Natalia Pobrichenko (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – Margaret Mead o roli rodziny w wychowaniu dziecka na Nowej Gwinei.

W trzeciej części skoncentrowano się na temacie „Rodzina wobec wyzwań współczesności, gdzie odbyło się pięć wystąpień: dr Katarzyna Jarosz (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu) – Porwana panna młoda- porwania panien młodych w Kirgistanie; mgr Paulina Guzera (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) – Adaptacja szkolna dziecka z rodziny dwurasowej; dr Katarzyna Sępowicz-Buczko (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – Karmienie piersią jako istotny element macierzyństwa; Dariusz Bełdowski  (Stowarzyszenie "MONAR" w Legnicy) –Współpraca z rodzinami osób zagrożonych uzależnieniem oraz uzależnionych w Poradni Stowarzyszenia „MONAR” w Legnicy; dr Luba Jakubowska (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – Znaczenie portali społecznościowych dla komunikacji rodzinnej.Rodzina jako mikrokosmos w zmieniającym się świecie

Ostatnia, czwarta sesja plenarna dotyczyła kwestii „Pomocy na rzecz rodziny – teoria i praktyka”. W tej części miało miejsce 5 prelekcji: dr Grażyna Maciak (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – W poszukiwaniu efektywnych form współpracy szkoły z rodzicami; mgr Janina Szkiłądź (Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 w Legnicy) – Problemy rodziny we współczesnych badaniach; dr Kornelia Hubscher (PWSZ im. Witelona w Legnicy) –  Rodzina "we wsparciu psychologicznym" - między koniecznością a potrzebą; mgr Tomasz Siwicki (Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Legnicy) – Wywiad wzmacniający motywacje w pracy z rodziną w koncepcji poznawczo-behawioralnej; mgr Tomasz Kwoka (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – Socjoterapia jako forma pomocy rodzinie w kontekście działalności Legnickiego Centrum Socjoterapii.

Celem konferencji było ukazanie kierunków przemian we współczesnej rodzinie na świecie i w Polsce oraz jej funkcjonowanie w kontekście społecznych, ekonomicznych i kulturowych przeobrażeń. Z jednej strony rodzina, przystosowując się do zmian, zapewnia swoim członkom wsparcie i pomoc potrzebne w wypełnianiu nowych ról społecznych, z drugiej strony postrzegana jest coraz częściej jako przeszkoda w realizowaniu się jednostki na płaszczyźnie zawodowej i towarzyskiej oraz w wymiarze indywidualnego rozwoju.

Adresatami wydarzenia byli przedstawiciele nauk pedagogicznych, nauk humanistycznych oraz dziedzin pokrewnych – filozofii, psychologii, socjologii, historii, etnologii, teologii.

Zamierzeń twórców tej formy spotkań, zainicjowanych w 2009 roku jest stworzenie dogodnej płaszczyzny wymiany myśli wokół aktualnych problemów, nurtujących społeczeństwo.

2016-12-01

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT

Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u