pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Rusza program płatnych praktyk dla studentów

W ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 36 zakładów zgłosiło się do udziału w projekcie i złożyło wnioski o przystąpieniu do niego. Przypomnijmy, że projekt dotyczy uruchomienia płatnych praktyk zawodowych dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Mogą oni uzyskać stypendium w maksymalnej wysokości 11 500 zł. Projekt przewiduje także wynagrodzenie dla uczelnianych opiekunów praktyk oraz osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach i instytucjach przyjmujących praktykantów.

Udział w szkoleniu zgłosiło 67 osób z 36 zakładów wybranych w rekrutacji. 14 grudnia zostali oni zaproszeni do udziału w warsztatach szkoleniowych dla opiekunów praktyk studenckich ze strony pracodawców.  Warsztaty prowadzili trener: dr inż. Grzegorz Przydatek – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oraz opiekun ze strony Ministerstwa: Grzegorz Wąs – MNISW.

W warsztatach uczestniczyli miedzy innymi pracownicy: Urzędu Miasta Legnicy, Starostwa powiatowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, Sądu Rejonowego w Legnicy (kuratorzy), Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA, Straży Miejskiej w Legnicy, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Szkół Podstawowych nr 2, 4, 9,10 i 20 oraz miejskich przedszkoli nr:  4,14,16 i 19, Gates Poland Sp. z o.o. w Legnicy, GLS Poland Sp. z .o.o. w Legnicy oraz Urzędu Gminy Paszowice.

W trakcie warsztatów zakładowi opiekunowie mają poznać zasady realizacji praktyk w projekcie tzw. pilotażowych, weryfikacji efektów kształcenia, realizacji programu praktyki itd. Dodatkowo zapoznali się  szczegółowo z dokumentami dotyczącymi realizacji praktyk, które  przygotowują opiekunowie z Uczelni. Były to: regulamin praktyk dla kierunku, efekty kształcenia, szczegółowy program praktyk, dokumenty do zaliczenia praktyki.

Obecnie opiekunowie ze strony pracodawcy będą współpracować z opiekunami uczelnianymi przy opracowaniu szczegółowego programu praktyk, ocenie studenta, zaliczaniu praktyk.

Terminy realizacji praktyk ustalą opiekunowie uczelniani a harmonogram ich realizacji w porozumieniu z zakładowym opiekunem praktyk.

W projekcie mogą wziąć udział tylko studenci z kierunków o profilu praktycznym.

(mir)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT
Imieniny: Bogumiła, Eweliny, MirosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u