pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Studenci w Zakładzie Karnym w Wołowie

Studenci w Zakładzie Karnym w WołowieStudenci III roku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością bezpieczeństwo i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie, w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu środowiskowe i instytucjonalne działania resocjalizacyjne, po raz kolejny, dnia 18 stycznia 2017 roku, mieli okazję odwiedzić placówkę izolacyjną. Tym razem był to Zakład Karny w Wołowie przeznaczony dla dorosłych mężczyzn.

Przed wejściem na teren zakładu zostaliśmy poddani procedurze sprawdzającej: w pierwszej kolejności kontroli poddano nasze dokumenty tożsamości, następnie każda osoba musiała przejść przez bramkowy wykrywacz metali i dodatkowo, w obecności psa tropiącego, przeszukiwana była przez funkcjonariusza – strażnika. Jak nas poinformowano, są to obowiązujące standardowe procedury stosowane wobec osób zewnętrznych.

Do oprowadzenia nas po placówce zostali wyznaczeni przez dyrektora dwaj wychowawcy, którzy okazali się bardzo dobrymi przewodnikami. Przemierzając więzienne korytarze mieliśmy okazję usłyszeć wiele ciekawostek z życia zakładu karnego, poznać jego historię, specyfikę pracy oraz formy prowadzonych działań resocjalizacyjnych, dowiedzieliśmy się również ilu obecnie przebywa skazanych.

Zakład Karny w Wołowie mieści się w ponad 100-letnim budynku, który wymaga stałych remontów i wprowadzania ulepszeń – z uwagi na obecnie prowadzony remont część pomieszczeń wyłączona jest z użytku. Jest to placówka typu półotwartego, przeznaczona  dla 1 000 skazanych, którzy przywożeni są z całej Polski. Przebywają tu mężczyźni skazani za różne przestępstwa, odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy a także recydywiści, osoby z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, z upośledzeniem umysłowym oraz osoby szczególnie niebezpieczne.Studenci w Zakładzie Karnym w Wołowie

Przechodząc przez poszczególne części zakładu oglądaliśmy kolejno: sale przeznaczone na odwiedziny, podzielone ze względu na rodzaj widzeń (np. rodzinne czy też takie, w których nadzór bezpośrednio sprawował funkcjonariusz); spacerniak grupowy i dla pojedynczych skazanych (mogliśmy je obserwować jedynie z okna budynku, w którym przebywaliśmy); salę gimnastyczną, w której skazani uprawiają różnego rodzaju sporty; cele więzienne, jakie skazani mają do dyspozycji (pojedyncze oraz 4-5 osobowe).

Na oddziale terapeutycznym, poza możliwością obejrzenia stolarni i pracowni dla osób uzdolnionych, mieliśmy okazję do rozmów z psychologiem i wychowawcami pracującymi w tym pionie. Widzieliśmy imponujące przedmioty (rzeźby, obrazy, meble i inne wyroby) wykonane przez skazanych. Wiele z nich, takich jak obrazy, plakaty, ozdabiało korytarze i inne pomieszczenia. Duże wrażenie zrobiło na nas studio nagrań, w którym, oprócz radiowęzła wysyłającego ogłoszenia i komunikaty oraz transmitującego kanały telewizyjne, więźniowie nagrywają własne spektakle, bajki dla dzieci. wielu z nich pisze wiersze i piosenki, które także utrwalane są na taśmach. Należy również wspomnieć o bibliotece i jej imponującym zbiorze książek, który jest stale powiększany.

Ostatnim punktem naszej wizyty było przejście do odrębnej, nowszej części zakładu, w której znajduje się Centrum Kształcenia Ustawicznego. Podczas spotkania z dyrektorem dowiedzieliśmy się o możliwościach dokształcania skazanych (np. w liceum, kursach przygotowujących do zawodu stolarza, mechanika lub krawca), w tym także o odnoszonych sukcesach. Osoby odbywające karę w zakładzie mają wiele możliwości rozwoju własnych zainteresowań i pasji, są przygotowywani do wykonywania konkretnego zawodu, mogą podejmować prace na terenie zakładu lub poza nim.

Podsumowując pobyt w zakładzie karnym studenci mówili:

- Wizyta pozwoliła nam na zweryfikowanie wiedzy, jaką nabyliśmy na zajęciach na uczelni z tym, jak wygląda życie więzienne w rzeczywistości a także udowodniła, że nie warto marnować swojego życia na wchodzenie w konflikt z prawem.

- … mieliśmy możliwość zobaczyć w praktyce jak wygląda zakład karny oraz mogliśmy zweryfikować teorię z praktyką.

- Nigdy nie miałabym okazji indywidualnie zobaczyć, jak taka instytucja wygląda od wewnątrz.

- Wyjazd był bardzo udany, mogliśmy zobaczyć na żywo jak wygląda życie w Zakładzie Karnym oraz przemyśleć, czy po kierunku studiów jakim jest bezpieczeństwo i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie widzielibyśmy się w takiej pracy.

- Czas spędzony z tym zakładzie był dla mnie niezwykle ważny. … Ogromne wrażenie wywarły na mnie prace artystyczne osadzonych, … . Doświadczenie jakim było zwiedzenie zakładu karnego i rozmowa z pracownikami upewniło mnie, że chciałabym się sprawdzić jako pracownik zakładu karnego.

- Z punktu widzenia studenta reprezentującego specjalność bezpieczeństwo i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie było to ciekawe doświadczenie skłaniające do pójścia dalej w tym kierunku.

- Jedynym skrępowaniem dla mnie była myśl, że jestem w zamknięciu.

- Przeraziła mnie cela jednoosobowa, była bardzo mała i ja osobiście dusiłbym się w takiej celi już po kilku dniach.

Beata Skwarek

Tekst powstał w oparciu o wypowiedzi studentów: Katarzyny Sroki, Marleny Jedynak, Roksany Pociechy, Zofii Wójtkowskiej, Doroty Malinowskiej, Marioli Malinowskie i, Mateusza Gadzińskiego.

2017-02-13

<< POWRÓTImieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u