pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Biblioteka bez barier

Biblioteka bez barierBiblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zgromadziła już blisko 82 000 woluminów w języku polskim i językach obcych, prenumeruje 113 tytułów czasopism w wersji drukowanej i kilkanaście tytułów w wersji elektronicznej. W swoich zbiorach posiada 995 książek elektronicznych, 38 zdigitalizowanych książek elektronicznych, 2700 jednostek zbiorów specjalnych oraz dostęp do 35 elektronicznych baz danych.

Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana: dysponuje 43 stanowiskami komputerowymi oraz trzema laptopami ze stałym dostępem do Internetu.  Biblioteka posiada System Zarządzania Biblioteką PROLIB. Umożliwia także korzystanie z elektronicznych baz czasopism Elsevier, EBSCO, Nature, Science, Springer, SCOPUS, Web of Science, Wiley.

Ponadto biblioteka udostępnia pakiet naukowy  PROQUEST, który oferuje dostęp do 11 pełnotekstowych baz danych, obejmujących nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.Biblioteka bez barier

Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnica posiada dostęp do czytelni internetowej  libra.ibuk.pl umożliwiający korzystanie z elektronicznych publikacji Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki.

Biblioteka bez barier

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do możliwości osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie agendy Biblioteki oznakowane są identyfikatorami w języku Braille'a.

Biblioteka bez barierW Bibliotece przygotowane są stanowiska komputerowe dla czytelników z dysfunkcją wzroku, słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową, składające się z następujących elementów:

- komputera (x 6),
- oprogramowania powiększającego i udźwiękawiającego Magic Plus (x 2),
- klawiatury dla osób słabowidzących MAGic Keyboard (x 3),
- klawiatury Maltron 3D (x 2),
-  klawiatury ze specjalną ramką – nasadką metalową z otworami (x 1),
- klawiatura Zoom Text (x1),
- myszki specjalistycznej Big Track (x 5),
- drukarki braille’owskej Mountbatten Brailler MB Writer Plus drukującej tekst  w alfabecie Braille’a (x 2),
- klawiatury braille’owskiej z wyświetlaczem dla niewidomych Braille Pen 12 (x 3),
- powiększalnika stacjonarnego Topaz XL (x 2),
- przenośnej lupy elektronicznej Quoicklook Touch (x 2).

2017-03-08

(ak)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT
Imieniny: Bogumiła, Eweliny, MirosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u