pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Polskie Towarzystwo Higieniczne w PWSZ im. Witelona w Legnicy

24 marca 2017 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Legnickiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie sekretarza Oddziału z działalności merytorycznej oraz sprawozdanie skarbnika Oddziału z działalności finansowej za 2016 rok.

Za zgodą i poparciem władz Uczelni na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej podjęto decyzję o kontynuowaniu działalności Polskiego Towarzystwa Higienicznego Oddziału w Legnicy i przeniesieniu jego siedziby do budynku naszej Uczelni.

Kolejnym punktem przyjętego porządku obrad był wybór nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Legnickiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

W skład Zarządu Oddziału zostali wybrani: 

- przewodnicząca - mgr Danuta Wałęga-Szych,
- zastępca  przewodniczącej - dr n. med. Małgorzata Bujnowska,
- sekretarz - dr n. med. Jolanta Bielawska,
- skarbnik - mgr Małgorzata Słupska-Kartaczowska,
- członkowie - dr n. med. Jarosław Goldman i lek. Leszek Halicki.

Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie: przewodnicząca -  mgr Dorota Dwojak, członkowie: mgr  Halina Komorowicz i mgr Anna Filipienko.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału określono w zarysie plan działania na najbliższe miesiące.

Historia PTH sięga roku 1898 kiedy to wskutek wieloletnich i uporczywych starań grona zapalonych działaczy higienistów, pedagogów, inżynierów, prawników, polityków oraz lekarzy skupionych wokół Józefa Polaka, redaktora czasopisma „Zdrowie”, udało się zorganizować Warszawskie Towarzystwo Higieniczne, przekształcone w 1932 roku w Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Misją Towarzystwa od początku jego istnienia jest doskonalenie i ochrona zdrowia społeczeństwa poprzez: działalność naukową; publicystyczną i szkoleniową oraz rozwijanie współpracy wielodyscyplinarnej i wielosektorowej, inicjowanie wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia i poprawy jakości życia obywateli.

Realizując swoją misję Towarzystwo współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi, uczelniami polskimi i zagranicznymi, pokrewnymi towarzystwami i organizacjami fachowymi oraz naukowymi w Polsce i na świecie, związanymi z działalnością ochrony zdrowia, szeroko pojętą profilaktyką i higieną.

Do najważniejszych zadań Towarzystwa należą: reprezentowanie fachowej i społecznej opinii w sprawach rozwoju higieny, oświaty zdrowotnej, zdrowia publicznego, współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie higieny, oświaty zdrowotnej, zdrowia publicznego w kraju i zagranicą, organizowanie zebrań naukowych, sympozjów, zjazdów, kongresów, wykładów oraz kursów dokształcania specjalistycznego, prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie działalności popularyzatorskiej w celu zaznajomienia społeczeństwa z problematyką higieny, oświaty zdrowotnej i zdrowia publicznego, prowadzenie działalności gospodarczej dla pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych a także podejmowanie inicjatyw w powoływaniu fundacji.

Nowe władze oddziału PTH zapraszają nauczycieli akademickich, pracowników administracji, studentów oraz tych, którym bliska jest idea Towarzystwa do złożenia deklaracji i wstąpienia w poczet członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego Oddziału w Legnicy.

Siedziba Towarzystwa mieści się w Legnicy przy ul. Sejmowej 5A, w budynku A,  piętro III pokój nr 341, tel. 76/723-22-05, 76/723-22-15.

2017-04-21

(mir)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


<< POWRÓT


Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u