pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Jest zgoda na jednolite studia magisterskie na Fizjoterapii

Jest zgoda na jednolite studia magisterskie na FizjoterapiiDecyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydziałowi Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyznano uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia.

Tym samym kandydaci na studia, mogą już wybierać ten kierunek kształcenia w systemie elektronicznej rejestracji, która trwa do 4 sierpnia 2017 roku.

Wcześniej, wniosek naszej Uczelni pozytywnie zaopiniowało Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która pozytywnie oceniła przedstawioną koncepcję i program kształceni, w tym efekty kształcenia właściwych dla profilu praktycznego oraz sposobu ich weryfikacji. Komisja brała także pod uwagę minimum kadrowe, bazę dydaktyczną, w tym bibliotekę a także wewnętrzny system zapewnienia jakości, który zostanie wdrożony na  jednolitych studiach magisterskich, na kierunku Fizjoterapia.

Na kierunku Fizjoterapia zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę: profesorów i doktorów z zakresu medycyny oraz profesorów i doktorów nauk o kulturze fizycznej specjalizujących się w fizjoterapii. Odbywają się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Praktyczną naukę zawodu student realizuje w pracowniach fizjoterapii na uczelni oraz w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w zakładach i pracowniach rehabilitacyjno–fizjoterapeutycznych oraz na oddziałach szpitalnych.

Czego uczymy?

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia posiada  predyspozycje do pracy z osobami zdrowymi i chorymi, z osobami z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi, z niepełnosprawnościami, jak również  z grupami wymagającymi dodatkowego wsparcia fizjoterapeutycznego. Ma sprawność ruchową pozwalającą na zastosowanie różnorodnych metod kinezyterapeutycznych. Potrafi demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia ruchowe korzystając ze zdobytej wiedzy i umiejętności, jak również posiada kompetencje do stosowania czynników fizykalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe studenci odbywają już po I roku studiów – w łącznej ilości 1560 godzin. Obejmują one fizjoterapię ogólną, kinezyterapię, fizykoterapię i masaż, fizjoterapię kliniczną oraz obowiązkową praktykę zawodową po zaliczeniu ostatniego przewidzianego planem studiów egzaminu.

Zasady rekrutacji na jednolite studia magisterskie

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia, jeżeli zdał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub Maturę Międzynarodową przynajmniej z jednego przedmiotu:
1) biologia
2) język obcy
3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski

Kandydat maksymalnie może otrzymać punkty z trzech przedmiotów. Punktowany jest najkorzystniejszy wynik z jednego przedmiotu, z każdej wyżej wymienionej grupy.

Na kierunek Fizjoterapia wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie, stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni).

WIĘCEJ o KIERUNKU

2017-05-31

<< POWRÓT


Imieniny: Bogumiła, Eweliny, MirosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u