pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Rekrutacja uzupełniająca studentów na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja uzupełniająca studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów na pilotażowe praktyki zawodowe, prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Praktyki będą realizowane w terminie do 30.06.2018 r. Praktykant otrzyma stypendium w wysokości 2 300,60 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz sposób rekrutacji do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Planowana liczba studentów poszczególnych kierunków, dla których prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, podana jest w tabeli poniżej.

- Finanse, rachunkowość i podatki - przewidywana łączna liczba studentów biorących udział w praktykach - 30 osób

- Informatyka - przewidywana łączna liczba studentów biorących udział w praktykach - 19 osób

- Zarządzanie - przewidywana łączna liczba studentów biorących udział w praktykach - 6 osób

- Zarządzanie i inżynieria produkcji - przewidywana łączna liczba studentów biorących udział w praktykach - 14 osób


Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku), podpisany przez studenta, należy złożyć w dziekanacie właściwym dla studiowanego kierunku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r., z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe”.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Praktyk Studenckich, PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, budynek A, pokój 102.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji praktykantów

Załącznik 1 – Formularz wniosku studenta o udział w projekcie

Załącznik 2 – Krótki opis projektu

2017-06-19

(wntie)

<< POWRÓTImieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u