pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe i kursy dokształcające w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe i kursy dokształcające w PWSZ im. Witelona w LegnicyCentrum Kształcenia Ustawicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia podyplomowe na kilkunastu kierunkach z różnych dziedzin. Rekrutacja trwa do 30 września 2017 roku.

Studia podyplomowe to forma kształcenia przeznaczona dla osób posiadających wyższe wykształcenie licencjackie, inżynierskie bądź magisterskie, stwarzająca możliwość pogłębienia i aktualizacji posiadanej wiedzy oraz podniesienie swoich kompetencji zawodowych. Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadzamy dwa razy w roku, uruchomiając studia w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim.

Do wyboru są następujące kierunki:

STUDIA PODYPLOMOWE

- Administracja i Zarządzanie
- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
- Coaching we Wsparciu Psychologicznym
- Dietetyka – Poradnictwo Żywieniowe
- Doradztwo Zawodowe
- Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
- Efektywne Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
- Energetyka na Źródłach Odnawialnych
- Gimnastyka Korekcyjna
- Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
- Kadry i Płace
- Logopedia
- Mediacje Sądowe i Pozasądowe
- Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego
- Nauczanie Edukacji dla Bezpieczeństwa i Wiedzy o Społeczeństwie
- Oligofrenopedagogika
- Organizacja i Zarządzanie Oświatą
- Personal Branding i Etykieta Biznesu
- Praca z Dzieckiem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z Terapią Pedagogiczną
- Przygotowanie Pedagogiczne
- Rachunkowość i Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
- Rachunkowość i Doradztwo Podatkowe
- Terapia Pedagogiczna z Arteterapią
- Wychowanie do Życia w Rodzinie
- Zarządzanie Jakością w Organizacji
- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie

Ponadto Centrum Kształcenia Ustawicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sposób ciągły prowadzi rekrutację kandydatów na kursy i szkolenia. Dana forma kształcenia uruchamiana jest po zebraniu się wymaganej liczby kandydatów. W ofercie naszej Uczelni dostępne są następujące kursy:

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

- Arteterapia dla wszystkich i dla każdego
- Kurs językowy dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych (klas I – III) – język angielski
- Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
- Podstawowy kurs instruktora rekreacji ruchowej
- Specjalistyczny kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności narciarstwo zjazdowe
- Specjalistyczny kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności fitness – sporty
- Specjalistyczny kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności aerobic
- Specjalistyczny kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności pływanie
- Kurs na wychowawcę wypoczynku
- Kurs dla kierownika wypoczynku
- Kurs Cisco CCNA (organizowany w ramach Lokalnej Akademii CISCO- 4 semestry – jeden semestr 60 godzin)
- Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
- Profesjonalna niania
- Profesjonalny opiekun osoby dorosłej z podstawami języka niemieckiego
- Kurs przygotowujący do matury z matematyki -  poziom podstawowy i rozszerzony
- Kurs przygotowujący do matury z języka  angielskiego - poziom podstawowy i rozszerzony
- Kurs przygotowujący do matury z języka  niemieckiego - poziom podstawowy i rozszerzony
- Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe i kursy dokształcające w PWSZ im. Witelona w LegnicyUczelnia organizuje również studia podyplomowe, kursy i szkolenia według programów i treści kształcenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań instytucjonalnego klienta

Rekrutacja na studia podyplomowe

Od kandydatów na studia podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia,
- ankieta kandydata,
- dyplom ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
- jedna aktualna fotografia kandydata,
- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
- zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia lub oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza (jeśli pracodawca finansuje studia pracownikowi)

Komplet dokumentów należy złożyć w pok. 104, bud. C, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni.

Opłata rekrutacyjna  na studia podyplomowe wynosi 85 zł, płatne na konto  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553 z dopiskiem: Studia Podyplomowe (wpisać nazwę studiów).
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego PWSZ im. Witelona w Legnicy

ul. Sejmowa 5A
59-220 Legnica
pokój 104, budynek C
tel. 76 723 23 61, 76 723 23 62
fax 76 723 29 00
e-mail: podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl
           kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl

Szczegółowe informacje na stronie www.cku.pwsz.legnica.edu.pl

(cku)

<< POWRÓT
Imieniny: Almy, Cezarego, JarosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u