pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wybrano Prorektorów PWSZ im. Witelona w Legnicy

Wybrano Prorektorów PWSZ im. Witelona w LegnicyW poniedziałek (21 marca br.) Uczelniane Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, składające się z nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych oraz przedstawicieli studentów dokonało wyboru Prorektorów Uczelni na kadencję 2011 – 2015.

Kolegium jednogłośnie poparło kandydatury dr Heleny Babiuch na Prorektora ds. Dydaktyki i Studentów oraz prof. dra hab. inż. Jerzego Pietkiewicza na Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Dr Helena Babiuch jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tu również obroniła rozprawę doktorską w 2007 roku z zakresu nauk prawnych. Ukończyła studia podyplomowe zarządzanie finansami w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Poza szkolnictwem  pracowała w Urzędzie Miasta Lubina - Wydział Spraw Obywatelskich, pełniła funkcję przewodniczącej rady nadzorczej spółki prawa handlowego. Przez kilka lat współpracowała z Polskim Komitetem ds. UNESCO.Wybrano Prorektorów PWSZ im. Witelona w Legnicy

Pracownikiem etatowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy została w 2005 roku. Wcześniej  zatrudniona była w tutejszej uczelni na umowach cywilno-prawnych. Obecnie jest prodziekanem Wydziału Administracji, a także członkiem Senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy, Uczelnianej Komisji Budżetowej, Uczelnianej Komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych, Komisji ds. Regulaminu Studiów, Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, opiekunem studenckiego Koła Naukowego Młodych Administratywistów.

W pracy dydaktycznej dr Helena Babiuch zajmuje się przede wszystkim procedurami administracyjnymi, natomiast zakres zainteresowań i badań naukowych obejmuje także prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawa dziecka, prawo oświatowe, prawo do nauki. Na dorobek naukowo-badawczy składają się publikacje, artykuły, uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana m.in. w 2002 r. nagrodą Wojewody Dolnośląskiego za osobisty wkład we wszechstronne przygotowanie uczniów i popularyzację nauki na Dolnym Śląsku oraz w 2008 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wybrano Prorektorów PWSZ im. Witelona w LegnicyProf. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz ma 61 lat. Od 1973 jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkoły Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczynał jako asystent. W 1979 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W 2002 roku został doktorem habilitowanym nauk rolniczych a tym roku Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora nauk rolniczych. Pracując w Uniwersytecie Ekonomicznym pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji miedzy innymi Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju oraz kierownika katedry. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy pracuje od 2000 r. Od 2008 jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Produkcji i Logistyki na Wydziale Zarządzania i Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.Wybrano Prorektorów PWSZ im. Witelona w Legnicy

Na dorobek naukowo-badawczy prof. dra hab. inż. Jerzego Pietkiewicza składa się z 343 pozycji których jest autorem lub współautorem. W tym jest 82 oryginalne prace twórcze; 8 przeglądowych prac naukowych; 13 prac dot. popularyzacji nauki i procesu dydaktycznego; 95 referatów i doniesień naukowych; 16 patentów; 6 wzorów użytkowych; 5 znaków towarowych; 3 wnioski racjonalizatorskie; 1 normy zakładowej; 7 skryptów; 145 nie opublikowanych ekspertyz i raportów w tym 31 zastosowanych w praktyce gospodarczej.

Jest promotorem: 2 rozpraw doktorskich, 27 prac magisterskich, 136 prac inżynierskim. Recenzentem: 2 rozpraw dr, 136 prac mgr, 170 prac inż., 1 skryptu, 6 publikacji, 15 projektów badawczych.

W swej działalności naukowo-badawczej był wielokrotnie nagradzany przez Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki w 1979 r. i 1980 r., Ministra Edukacji Narodowej w 1988 r., Ministra Przemysłu w 1989 r. Wielokrotnie był odznaczany, w tym: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz Odznakami Honorowymi.

<< POWRÓTImieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u