pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim

Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie JaworskimDzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Powiat Jaworski w Partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy rozpoczyna realizację projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”, adresowanego do uczniów szkół zawodowych, dla których Powiat Jaworski jest organem prowadzącym, tj. Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Technikum w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie.

Podstawa koncepcji projektu została wypracowana w wyniku kontaktów z pracodawcami, narad z Partnerem - Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy oraz przeprowadzonych w w/w szkołach diagnoz w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego. Projekt stosownie do diagnoz zakłada zróżnicowane formy wsparcia dla uczniów.Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim

W dniu 03 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze doszło do podpisania Umowy Partnerskiej pomiędzy Powiatem Jaworskim - Liderem Partnerstwa, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy. Umowę parafowali - ze strony powiatu Stanisław Laskowski Starosta Jaworski, Arkadiusz Baranowski Wicestarosta oraz Skarbnik Powiatu Dariusz Subocz, natomiast ze strony uczelni - Rektor, prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto Prorektor uczelni ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz, Marta Żołnierewicz Kierownik Działu Badań, Projektów i Współpracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy oraz Beata Janas Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze.

Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie JaworskimUmowa obejmuje działania określone w Projekcie „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”, które dotyczą współpracy z pracodawcami w dostosowaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz modyfikacji przedmiotów nauczania; udziału uczniów w zajęciach prowadzonych w PWSZ; organizacji praktycznych form nauczania; tworzenia klas patronackich i wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, jak również zdobywania przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

Dopełnieniem realizacji powyższych zadań jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie umiejętności zawodowych. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 915 164 tys. zł, natomiast okres jego realizacji został ustalony na lata 2017-09-01 do 2019-08-31.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Jaworze

Fot. Starostwo Powiatowe w Jaworze

2017-10-05

<< POWRÓT

Imieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u