pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
20-lecie PWSZ im. Witelona w Legnicy - jubileuszowy rok Uczelni

20-lecie PWSZ im. Witelona w Legnicy - jubileuszowy rok UczelniW tym roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy rozpoczyna obchody jubileuszu – 20-lecia działalności. Właśnie zakończyła się dwudziesta rekrutacja kandydatów na studia. 6 października 2017 roku odbędzie się dwudziesta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowano na wiosnę przyszłego roku ale akcenty obchodów będą pojawiały się przez cały rok akademicki 2017/18.

Zanim przedstawimy szczegółowy program obchodów jubileuszu zaprezentujemy wstęp do rocznicowego albumu napisany przez Jego Magnificencję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.

„Legnickie szkoły parafialne z programami quadrivium, szkoła kolegiacka,  Uniwersytet, powołany do istnienia  w roku 1525 jako alternatywa uniwersytetu krakowskiego, który co prawda nie przetrwał zawirowań reformacji i po kilku latach zniknął z edukacyjnej mapy Śląska czy Akademia Rycerska - elitarna instytucja założona w 1708 roku,  to kamienie milowe legnickiej edukacji, których sukcesorem usiłuje być Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Uczelnia została powołana do istnienia 16 czerwca 1998 roku, w którym to dniu Prezes Rady Ministrów, Jerzy Buzek, podpisał rozporządzenie o  utworzeniu „z dniem 1 lipca 1998 r. państwowej wyższej szkoły zawodowej pod nazwą „Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy”. W rozporządzeniu określono, że „uczelnia prowadzi następujące specjalności zawodowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, administracja publiczna i służby publiczne”. Legnicka Uczelnia stała się jedną z trzech pierwszych tego  typu szkół w Polsce, co było zwieńczeniem zabiegów  władz Legnicy i ówczesnego województwa legnickiego o utworzenie samodzielnej wyższej uczelni. W roku 2000 Uczelnia przekształciła się w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy, a w roku 2003  przyjęła imię Witelona - wybitnego polskiego (filius Polonorum et Thuringorum) uczonego doby średniowiecza, który przez wiele lat związany był z Legnicą, gdzie wykładał w szkole powołanej przez wrocławskiego biskupa, Henryka z Wierzbna.

Początki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nie były łatwe. Uczelnia zaczynała bez własnej kadry i bazy materialnej. Była też nowym elementem systemu edukacji i jako taka musiała wypracować własny system funkcjonowania. Mimo to, w ciągu kilku lat stała się jedną z największych uczelni tego typu w Polsce; obecnie dysponuje własną, świetnie wyposażoną, bazą dydaktyczną o powierzchni circa 24 tys. m2, a jej mury opuściło dotychczas około 24 tysiące absolwentów z dyplomami licencjatów, inżynierów i magistrów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy od początku istnienia usiłowała realizować wizję istnienia i strategię działania, które w zamyśle miały uczynić ją przyjazną i użyteczną Miastu i regionowi. Nieobce jej były aspiracje nawet stricte akademickie, których jednak poniechała, gdyż przeważyło poczucie konieczności realizacji misji, zgodnie z którą - jako uczelnia regionalna -  miała zapewnić uzyskanie wyższego zawodowego wykształcenia defaworyzowanej młodzieży, dla której studia w odleglejszych ośrodkach akademickich byłyby materialnym obciążeniem nie do udźwignięcia.

Mimo nieuniknionych problemów, pod rządami dwóch kolejnych ustaw i licznych nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, Uczelnia rozwijała się  dotychczas zgodnie z przyjętą strategią i nawiązywała coraz ściślejszą współpracę z otoczeniem,  by kształcić w sposób jak najbardziej praktyczny, zgodnie z oczekiwaniami absolwentów i pracodawców. Prowadzone na Uczelni kierunki studiów, zarówno licencjackie, inżynierskie jak i magisterskie, mają obecnie wyłącznie profile praktyczne, a realizowane są  w ścisłej współpracy z otoczeniem, często wręcz na jego zapotrzebowanie.

Wizja, zgodnie z którą PWSZ im. Witelona w Legnicy ma kształcić w sposób praktyczny, starając się sprostać aspiracjom studentów i potrzebom rynku pracy, wydaje się właściwa, jako że dotychczasowe osiągnięcia lokują Uczelnię na  czołowej pozycji wśród publicznych uczelni zawodowych w Polsce;  w aktualnym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy” plasuje się na III miejscu, a od roku 2011 -  w corocznej edycji procesu certyfikacji - honorowana  jest przez  Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego tytułem „Uczelnia Liderów”, nadawanym za innowacyjność i praktyczny wymiar kształcenia. Zarząd Fundacji przyznał  Uczelni także certyfikat „Najwyższa Jakość Studiów”, doceniając, miedzy innymi, efektywność wdrożonego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Czas jubileuszu to właściwy moment, by dokonać podsumowania działalności, ale przede wszystkim wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Uczelni i jej istnienia. Szczególnie gorąco dziękuję tym, dzięki którym Uczelnia mogła zaistnieć, jak i tym, którzy są z nią od samego początku istnienia. Składam serdeczne podziękowania całej społeczności akademickiej, współpracownikom Uczelni, jej przyjaciołom i sympatykom - wszystkim, dla których PWSZ im. Witelona w Legnicy jest  czymś więcej niż po prostu uczelnią.

Wierzę, że dotychczasowe dokonania PWSZ im. Witelona w Legnicy,  poczucie misji, a także  wizja i strategia Uczelni, pozwalają w roku jubileuszu na spojrzenie w przyszłość z umiarkowanym choćby optymizmem.”

2017-10-10

<< POWRÓTImieniny: Dominika, Franciszki, KatarzynyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u