pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ogłasza rekrutację studentów na pilotażowe praktyki zawodowe, prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Praktyki będą realizowane w terminie do 31.01.2019 r. Praktykant otrzyma stypendium w wysokości 2 300,60 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz sposób rekrutacji do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Planowana liczba studentów poszczególnych kierunków, dla których prowadzona jest rekrutacja:

Kierunek studiów
   
- Filologia - 10 osób
- Mgr Pedagogika - 12 osób
- Finanse, rachunkowość i podatki - 20 osób
- Informatyka - 8 osób
- Zarządzanie - 10 osób
- Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie - 16 osób
- Inżynieria testowa - 2 osoby

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Załącznik 1), podpisany przez studenta, należy złożyć w dziekanacie właściwym dla studiowanego kierunku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 16 października 2017 r., z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe”. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Praktyk Studenckich, PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, budynek A, pokój 102.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji praktykantów

Załącznik 1 – Formularz wniosku studenta o udział w projekcie

2017-10-11

(sekcja ds. praktyk)

<< POWRÓTImieniny: Almy, Cezarego, JarosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u