pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych - II edycja

Trwa rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych do drugiej edycji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych.

Uczelnianym opiekunem praktyk zawodowych może zostać nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, który spełnia wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych.

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie podano poniżej:

- Administracja - 10 osób
- Bezpieczeństwo wewnętrzne - 15 osób
- Filologia - 10 osób
- Pedagogika - 3 osób
- Mgr Pedagogika - 12 osób
- Finanse, rachunkowość i podatki - 20 osób
- Informatyka - 8 osób
- Zarządzanie - 10 osób
- Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie - 16 osób
- Inżynieria testowa - 2 osób

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 1) należy złożyć w sekretariacie właściwym dla kierunku studiów lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 24 października 2017 r. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.   

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych

Załącznik 1 – Formularz wniosku nauczyciela akademickiego o udział w projekcie

2017-10-17

(sekcja ds. praktyk)

<< POWRÓT


Imieniny: Almy, Cezarego, JarosławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u