pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, II edycja

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, II edycja w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w terminie do 31.01.2019 r.

W projekcie mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Planowana liczba studentów poszczególnych kierunków, dla których prowadzona jest rekrutacja instytucji, podana jest poniżej.

- Filologia - 10
- Mgr Pedagogika - 12
- Finanse, rachunkowość i podatki - 20
- Informatyka - 8
- Zarządzanie - 10
- Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie - 16
- Inżynieria testowa - 2

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Załącznik 1), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Sekcji ds. Praktyk Studenckich (PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, budynek A, pokój 102) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 30 października 2017 r. do godz. 15.00, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących studentów na pilotażowe praktyki zawodowe, II edycja”.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Do pobrania:

Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe
Załącznik 1 – Formularz wniosku instytucji o udział w projekcie

2017-10-23

(praktyki)

<< POWRÓT

Imieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u