pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego w Szczyrku

Polska Rada Ratowników Medycznych zorganizowała IX Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego, które odbywało się 6-8 października 2017 roku w Szczyrku. Jednym z partnerów tego przedsięwzięcia była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

System Państwowego Ratownictwa Medycznego w naszym kraju nieustannie się rozwija. Rośnie nie tylko zaufanie społeczne, ale i prestiż zawodu ratownika medycznego. Praca we wszystkich jednostkach systemu wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez względu na to gdzie jest wykonywana. Istotne jest by działać tak, aby skutecznie ratować innych i współpracować na możliwie najlepszym poziomie.

Obrady sympozjum rozpoczęły się od szkolenia pt. „Postępowanie przeciwbólowe w ZRM” mgra Jacka Wawrzynka – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu, ŚUM w Katowicach oraz „ZRM a pacjent po zażyciu środków psychoaktywnych – postępowanie na miejscu zdarzenia” Ariela Szczotok – Centrum Medyczne Fundamenti.

Następnego dnia program rozpoczął się od prezentacji ERGO Hestia I CPOP – Pomaga Poszkodowanym, następnie Paweł Andrzejewski przedstawił „Rehabilitację pacjentów z wykorzystaniem egzoszkieletu.

Po przerwie rozpoczęły się obrady pierwszej sesji seminarium pt. „Dyspozytornia medyczna” patronat nad sesją objęli: mgr Edyta Wcisło – Przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych, mgr Marek Maślanka – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego a prowadzącym był mgr Mateusz Komza i dr Małgorzata Wypych. W trakcie obrad przedstawiono: mgr Mateusz Komza  – Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych, Ministerstwo Zdrowia „Analiza porównawcza obsługi zgłoszeń przez dyspozytora medycznego przed i po wdrożeniu SWD PRM”; mgr Ewelina Kuryś – Starszy Specjalista, Wydział Ratownictwa Medycznego, Ministerstwo Zdrowia  „SWD PRM – wdrożenia, zmiany i zastępowalność dyspozytorni medycznych”; Piotr Bułło – DGT „Podsystem zintegrowanej łączności – możliwości dalszego rozwoju”; dr Małgorzata Wypych – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Dyspozytor medyczny pomiędzy światami. Współpraca ZRM – dyspozytornia medyczna” oraz mgr Stanisław Świeżewski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Wykorzystanie funkcjonalności Obserwer III na potrzeby SWD PRM”.

Druga sesja dotyczyła „HEMS” a odbywała się pod patronatem dr hab. n. o zdrow. Roberta Gałązkowskiego,  prof. UPH – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prowadzącym sesję był dr hab. n. o zdrow. Robert Gałązkowski i  prof. UPH, mgr Marcin Podgórski. W trakcie obrad przedstawiono: mgr Arkadiusz Wejnarski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Zasady dysponowania oraz współpracy z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego w świetle zadań dyspozytora medycznego”; mgr Przemysław Barczentewicz – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Taktyka działania i metody dotarcia zespołu medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w terenie trudno dostępnym”; mgr Marcin Podgórski, lek. Tomasz Derkowski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Pacjent zatruty cisem- wyzwanie dla lotniczego transportu międzyszpitalnego”; mgr Tomasz Janus, lek. Jacek Piechocki, mgr Arkadiusz Wejnarski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  „Wypadki nurkowe i zatrucie tlenkiem węgla – rola LPR w procesie terapeutycznym”; mgr Marcin Podgórski– Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Proces rekrutacji kandydatów na członków załóg HEMS – doświadczenia własne” oraz mgr Anna Zielenkiewicz – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe „Komunikacja z pacjentem”.

Następny dzień rozpoczął się od warsztatów przygotowanych przez WPR w Katowicach omawiające „Postępowanie w zdarzeniach mnogich/masowych – praktyczne wykorzystanie obowiązujących procedur” które prowadzili mgr Michał Kucap i mgr Jacek Wawrzynek. Tematy podejmowane podczas obrad dotyczyły: „Przygotowanie portów lotniczych na wypadek zdarzeń medycznych i katastrof”; „Działania ZRM podczas uruchomienia procedury postępowania w zdarzeniach mnogich/masowych”; „Działania ratownicze w zdarzeniach masowych – analiza doświadczeń” oraz praktyczne wykorzystanie obowiązujących procedur – ćwiczenia.

Kolejnej sesji patronował lek. Andrzej Nabzdyk – Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu a prowadzącymi byli lek. Andrzej Nabzdyk i  Tomasz Sanak. Na wstępie Andrzej Nabzdyk przedstawił „Analizę roszczeń pacjentów”, następnie  mgr Paweł Musiał – Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach „Dokumentacja medyczna w praktyce ZRM a odpowiedzialność cywilna ratowników medycznych”, po nim mgr Michał van der Coghen – MCS REMEX, dr n. med. Henryk Szczerba – ZOZ MSWiA w Katowicach  „Konieczność czy brawura? Dokumentacja medyczna okiem biegłego”; Rafał Dobkowski, dr Krystyna Rymarczyk  – Uniwersytet SWPS w Warszawie „Ocena poziomu funkcjonowania emocjonalnego ratowników medycznych”;  dr n. med. Tomasz Sanak  – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego „ Płynoterapia i farmakoterapia wstrząsu wg wytycznych Tactical Combat Casualty Care”; Kamil Łokucijewski „Egzemplifikacja systemu pracy ratownika medycznego (paramedic) w odniesieniu do polskiego systemu ratownictwa”; mgr Adam Bernert – WPR Katowice „Działania ZRM z uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach penitencjarnych”; Piotr Tadeusz Taraszko, Monika Szyja „MCR u osób po laryngektomii w NZK” na zakończenie mgr Michał Wieczorek – Polska Misja Medyczna „Polska Misja Medyczna na Haiti”.

Kolejnej sesji patronowała lek. Jolanta Majer – Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej i ona także z dr n. med. Arkadiuszem Niczyporukiem prowadzili ją. Podczas obrad zaprezentowano prezentacje: dr n. med. Arkadiusz Niczyporuk – ŚUM „Triage w SOR”; dr n. med. Adam Kuźmiński – PWSZ w Legnicy „Jak rozmawiać z lekarzem SOR i nie zwariować?”; lek. Jolanta Majer – WSS im. NMP w Częstochowie „Pacjent agresywny w SOR”; lek. Tomasz Sikora – WSS nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu „Rola Centrum Urazowego w leczeniu ciężkich obrażeń ciałą”; dr n. med. Dariusz Timler – WSS im. M. Kopernika w Łodzi „Czy warto transportować pacjenta w zatrzymaniu krążenia?”; dr n. med. Małgorzata Bujnowska– PWSZ im. Witelona w Legnicy, dr n. med. Joanna Żółtańska – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze „Obrazowanie ultrasonograficzne w świetle wytycznych RKO 2015. Protokół FEEL jako integralna część RKO w SOR”.

W ostatnim dniu zorganizowano warsztaty pn.  DS4MED przygotowane przez  Pogotowie Ratunkowe w Legnicy. Dotyczyły one kilku zagadnień: „Samoobrona dla personelu medycznego:  – prowadzący: Kacper Michał Woźniak; „Wybrane elementów postępowania dla służb medycznych w środowisku podwyższonego ryzyka”  – prowadzący: Rafal Butryn oraz „Przymus bezpośredni” – prowadzący: Kamil Marków.

Na koniec uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach zorganizowanych przez AR-MED Katowice, SUMI Sulejówek pn. „MCR u osób po laryngektomii przy NZK”, które prowadził Piotr Tadeusz Taraszko – Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej ŚUM.

2017-10-27

(mir)

<< POWRÓT

Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u