pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wolontariat – droga do rozbudzania potrzeby/pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw

Wolontariat – droga do rozbudzania potrzeby/pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw11 października 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się Konferencja Naukowa „Wolontariat – droga do rozbudzania potrzeby/pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw”, którą zorganizowała nasza Uczelnia  wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „wspólnota Akademicka”.

Celem konferencji była promocja i organizacja wolontariatu skierowana szczególnie do studentów – wolontariuszy, ale też osób prywatnych i społeczników, instytucji administracji publicznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz uczelni. Jednym z założeń organizowanej konferencji było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat roli wolontariatu oraz ukierunkowania podejmowanych inicjatyw wobec Rodaków żyjących na Ukrainie potrzebujących naszej pomocy, dbania o miejsca pamięci naszych przodków i podejmowania praktycznych działań ratujących ocalałą spuściznę kulturową.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.

W gronie zaproszonych osób, które zaszczyciły swoją obecnością nasze spotkanie, znaleźli się: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej – Maja Suchecka i Emil Łaborewicz, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – dr Tadeusz Samborski, Starosta i Wicestarosta Powiatu Legnickiego – Janina Mazur oraz Kazimierz Burtny, Prezes Fundacji Studio Wschód – redaktor Grażyna Orłowska- Sondej, Przedstawicielka Fundacji KGHM – Agata Pelc, Przedstawiciele Urzędu Miasta Legnicy – zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Adam Sikorski i Jakub Należny, rzecznik Wójta Gminy Lubin – Maja Grohman, zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu – Artur Mackiewicz, Sołtys wsi Karczowiska i Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego Zakładu Wzbogacania Rud – Dariusz Sędzikowski, Sołtys wsi Goślinowa – Sławomir Skoczek, Radny Gminy Legnickie Pole – Adam Babuśka, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy – Kazimierz Pleśniak wraz z przedstawicielami Miejskiego Oddziału TPD – Aleksandrą Błach i Justyna Trojnacką, Przedstawiciel Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Grzegorz Gapski.Wolontariat – droga do rozbudzania potrzeby/pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw

 Organizatorów przedsięwzięcia reprezentowali: Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzewcz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” – mgr Jerzy Stefaniak, wiceprezes – Zbigniew Muzyka oraz skarbnik – Andrzej Senko, Prorektor PWSZ im. Witelona w Legnicy ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. inż. – Jerzy J. Pietkiewicz.

Spośród wielu uczestników należy również wymienić kierowników i wykładowców PWSZ im. Witelona w Legnicy: Prodziekani Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – dr Agnieszka Kos oraz dr Wioletta Drzystek, Dyrektor Biblioteki – mgr Agnieszka Koza,  Kierownik Centrum Kształcenia Ustawicznego – mgr Aneta Liczko, Kierownik Dziekanatu WNTiE – Dorota Lambert, Kierownik Działu Promocji i Wydawnictw – Mirosław Szczypiorski, Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego w Legnicy – Józef Wąsik, prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski, dr Katarzyna Sępowicz-Buczko, dr Jerzy Buczko, dr Luba Jakubowska, mgr Małgorzata Buchla, mgr Tomasz Kwoka.
Na konferencję przybyli licznie studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy z kierunków: Filologia angielska, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pedagogika, Zarzadzanie – łącznie 161 osób. Gościliśmy również  przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Technikum Leśniczego w Miliczu wraz z opiekunem – nauczycielem Jolantą Clenar.
Tradycją każdej konferencji jest uroczyste powitanie przybyłych gości, po którym Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej odczytali list skierowany do uczestników od Marzeny Machałek – Sekretarza Stanu w MEN. Swoje wystąpienia skierowali do uczestników konferencji Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – dr Tadeusz Samborski, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy – Kazimierz Pleśniak oraz Prorektor PWSZ im. Witelona w Legnicy ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. inż. – Jerzy J. Pietkiewicz.

Ważnym punktem  spotkania było wręczenie dyplomów z podziękowaniami za wsparcie akcji wolontarystycznej „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” oraz „Pomagamy Rodakom z   Ukrainy  II – Z pamięcią o poległych Kresowiakach”. Warto w tym miejscu dodać, iż obszerną relację z przebiegu działań w ramach tej akcji i projektu „Pomagamy Rodakom na Ukrainie” dofinansowanego przez Fundację KGHM Polska Miedź i sponsorowanego przez społeczność akademicką oraz osoby zewnętrzne, można znaleźć w Kwadransie Akademickim (Rok XVI nr  9(168), wrzesień 2017 r.). Kolejna nasza inicjatywa – „Pomagamy Rodakom z Ukrainy  II – Z pamięcią o poległych Kresowiakach” – jako kontynuacja poprzednich działań, związana z wyjazdem na Ukrainę w dniach od 23 do 31 października 2017 roku, również nalazła wielu sprzymierzeńców wspierających to przedsięwzięcie. Partnerami i fundatorami tej akcji są Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Fundacja PZU. W zbiórkę darów na rzecz dzieci i młodzieży z miejscowości Snitków i Bar, do których jedzie 16-osobowa grupa wolontariuszy, zadeklarowało się wiele osób, w tym posłowie i senatorowie PIS, Urząd Gminy Lubin, radni, sołtysowie i prywatni przedsiębiorcy. Wszystkim, którzy już wsparli nasze działania, zostały wręczone dyplomy. Otrzymali je z rąk Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” – mgra Jerzego Stefaniaka oraz Prorektora PWSZ im. Witelona w Legnicy ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. inż. – Jerzego J. Pietkiewicza: Prezes Fundacji KGHM – Jakub Bednarek, wiceprezes Fundacji KGHM – Helena Krupska, Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy – prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” – mgr Jerzy Stefaniak, Prezes Fundacji Studio Wschód – red. Grazyna Orłowska-Sondej, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie – Piotr Milczanowski, Wójt Gminy Lubin – Tadeusz Kielan, rzecznik Wójta Gminy Lubin – Maja Grohman,  Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin – Magdalena Dubińska,  Poseł na Sejm – Ewa Szymańska, Senator RP – Dorota Czudowska,  Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego Zakładu Wzbogacania Rud – Dariusz Sędzikowski,  Sołtys Goslinowa – Sławomir Skoczek,   Właściciel Apteki Malwa w Legnicy – Adam Stępień, właściciele Sklepu Spożywczego w Raszówce – Janina i Mirosław Doroszkiewicz, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe – Marek Chabecki oraz Kancelaria Brokerska – Robert Bożych

Wolontariat – droga do rozbudzania potrzeby/pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postawPo tej niezwykle doniosłej części spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali redaktor Grażyna Orłowska-Sondej, która zapoznała uczestników konferencji z początkami wolontariatu związanego z podjęciem tej szlachetnej inicjatywy jaką jest akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Przykłady wielu pozytywnych działań przytoczone przez panią redaktor miały na celu zachęcenie młodych słuchaczy – studentów i licealistów, do angażowania się w wolontariat na rzecz ratowania dziedzictwa narodowego, pielęgnowania pamięci o poległych na Kresach Polakach oraz działań podejmowanych wobec Polaków żyjących na Ukrainie często w bardzo trudnych warunkach i borykających się z brakiem podstawowych środków niezbędnych dla ich prawidłowego funkcjonowania, wymagających naszego wsparcia i pomocy.

Kolejnym mówcą był pioerwszy Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy – profesor Stanisław Dąbrowski, który, nawiązując do swojej przedmówczyni, wspominał miejsca dawnej polskości, mówił o znaczeniu Kresów nie tylko ze względów historycznych, ale także z uwagi na nasze pochodzenie i pobudki sentymentalne, jak również o potrzebie podtrzymywania tradycji kulturowych i rozwijania świadomości w zakresie podejmowania działań wzmacniających wzajemną współpracę. Podkreślał też, iż należy pamiętać, że wśród mieszkańców dzisiejszej Ukrainy jest wiele osób, które pragną pielęgnować polskość, poznawać nasz kraj i kulturę, uczyć się języka polskiego.
W drugiej części konferencji, której hasłem przewodnim było „Legniczanie o pomocy Kresowiakom” wolontariusze – uczestnicy VIII akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” (Anna Ickiewicz – studentka III roku Studiów niestacjonarnych kierunku  Bezpieczeństwo wewnętrzne, Sławomir Skoczek – Sołtys wsi Goślinowo oraz Julia Ickiewicz – uczennica Technikum Leśniczego w Miliczu) zaprezentowali działania podjęte podczas lipcowego wyjazdu na Ukrainę. Na zakończenie prezentacji dr Beata Skwarek przybliżyła zebranym plany związane z realizacją projektu „Pomagamy Rodakom z Ukrainy  II –Z pamięcią o poległych Kresowiakach”, zachęcając studentów do wyjazdu i angażowania się w zbiórkę darów dla dzieci i młodzieży z Domu Polskiego w Barze.

Ostatnim, równie istotnym elementem konferencji było wystąpienie mgra Tomasza Kwoki, który przybliżył uczestnikom działalność wolontarystyczną Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”. W realizowanym od 2004 roku własnym „Programie wolontariatu” wzięło udział wielu wolontariuszy, którzy świadczyli pomoc w instytucjach edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczych. Dla osób zaangażowanych w te działania wolontariat stał się szansą ich rozwoju osobistego, przyczynił się także do poszerzenia kompetencji społecznych i zawodowych.

Pozytywny oddźwięk wśród odbiorców konferencji pozwala żywić nadzieję, że zakładane przez organizatorów cele takie jak: promowanie idei wolontariatu i podejmowanie dyskusji zachęcającej młodych ludzi do angażowania się na rzecz tworzenia pozytywnych zmian społecznych, ukazanie podjętych dotychczas i planowanych działań na Ukrainie, przybliżenie historii i dziejów naszych Rodaków, zainteresowanie wyjazdami na Ukrainę aby w ramach właściwie prezentowanych postaw obywatelskich i patriotycznych podejmować prace na rzecz ratowania polskich cmentarzy i zabytków, nieść pomoc Kresowiakom i przyczyniać się do ocalenia pamięci o Kresach, zostały zrealizowane.

2017-11-06

Beata Skwarek

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


<< POWRÓT


Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u