pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Jubileusz 40-lecia działalności naukowej profesora Bogusława Banaszaka

Jubileusz 40-lecia działalności naukowej profesora Bogusława BanaszakaNa Uniwersytecie Zielonogórskim, 16 października bieżącego roku odbywał się jubileusz 40-lecia działalności naukowej prof. Bogusława Banaszaka, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz nauczyciela akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W tym dostojnym wydarzeniu uczestniczyły władze naszej Uczelni między innymi profesor Ryszard K. Pisarski – Rektor, dr Helena Babiuch – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów oraz mgr Jerzy Stefaniak – Zastępca Kanclerza.

Z okazji jubileuszu profesora Bogusława Banaszaka wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy opublikowało książkę pt. „Aktualne problemy konstytucji. Księga Jubileuszowa a okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka”.

Publikacja dofinansowana została przez Fundację KGHM Polska Miedź i Fundację PZU.


Prof. dr hab. Bogusław Banaszak w latach 1977-2014 był zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1983 r. obronił rozprawę doktorską i po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych został w 1984 r. adiunktem. W 1991 r. zrobił habilitację. W 1994 r. został zatrudniony na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. W latach 1999-2014 był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2002-2014 kierował Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1998 - 2008 był profesorem na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (Frankfurt nad Odrą), gdzie kierował Katedrą Polskiego Prawa Publicznego, a w latach 1995 – 2005 profesorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu.  Od 2005 r. jest profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Od maja 2006 r. do maja 2010 r. przewodniczył Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, zaś od kwietnia 2016 r. jest członkiem tej Rady.

Ponadto od kwietnia 2013 r. jest członkiem tytularnym Grupy Niezależnych Ekspertów do spraw Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego Rady Europy - Strasburg (Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government – Council of Europe), a od kwietnia 2016 r. członkiem Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisja Wenecka).

Od 1992 r. stale współpracuje ze służbami legislacyjnymi parlamentu, autor kilkudziesięciu ekspertyz dla Senatu i Sejmu RP. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego działającej przy Rzeczniku Praw Dziecka (od 2013 r.).

Był także członkiem korespondentem hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych (od 2010 r.) oraz Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu (od 2004 r.) oraz członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (od 2011 r.).

 W ciągu ostatnich kilkunastu lat wygłosił ponad 120 wykładów gościnnych na ponad dwudziestu uniwersytetach europejskich (Austria, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Hiszpania, Ukraina) i amerykańskich (USA, Brazylia, Chile, Ekwador, Meksyk), a w semestrze letnim 1994 r. był profesorem gościnnym na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jest autorem lub współautorem blisko stu referatów wygłaszanych na międzynarodowych konferencjach naukowych (Austria, Brazylia, Chile, Francja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Syria, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Włochy, Tajwan) oraz autorem ponad 300 prac naukowych, wśród których są monografie, podręczniki, komentarze i studia oraz artykuły. Kilkadziesiąt z nich opublikowano zagranicą (na Węgrzech, w Austrii, Brazylii, Niemczech, Francji, Chile, Korei Południowej, Holandii, Rumunii, we Włoszech). Tłumaczył na język polski 9 książek prawniczych i kilkadziesiąt artykułów głównie z języka niemieckiego, a kilka z angielskiego.Jubileusz 40-lecia działalności naukowej profesora Bogusława Banaszaka

Został odznaczony:  Złotym Krzyżem Zasługi RP (2001 r.) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), niemieckim Federalnym Krzyżem Zasługi na Wstędze (2008) oraz Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Austrii (2000), Wielką Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii (2007), Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I klasy, a także Orderem Sprawiedliwości 1go Stopnia Światowego Stowarzyszenia Prawników (2011).
Wyróżniony dwukrotnie nagrodami indywidualnymi Ministra Edukacji Narodowej: w 2000 r. za podręcznik „Prawo konstytucyjne” i w 2004 r. za wydane w języku niemieckim „Wprowadzenie do polskiego prawa konstytucyjnego”. Wyróżniony też w 2004 r. austriacką nagrodą im. Leopolda Kunschaka za badania nad prawem austriackim i prawem konstytucyjnym państw demokratycznych, a ponadto kilkunastoma, przyznawanymi co roku nagrodami JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Pecs (Węgry - 2004), Uniwersytetu w Alba Julii (Rumunia – 2009), Uniwersytetu w Pitesti (Rumunia – 2010) i Kijowskiego Uniwersytetu Prawa (Ukraina 2011). Wypromował 36 doktorów (w tym 5 w Niemczech) i ponad 400 magistrów.

Jubileusz był także okazją do zorganizowania dwudniowe II Zielonogórskiego Spotkania Konstytucjonalistów, które dotyczyły aktualnych problemów prawa konstytucyjnego. Ich organizatorem był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do Zielonej Góry przyjechali wybitni znawcy prawa konstytucyjnego z wielu ośrodków naukowych w Polsce i za granicą, m.in. z Austrii, Brazylii, Niemiec, Rumunii, Włoch, Wlk. Brytanii  i Ukrainy.
Inauguracja konferencji odbyła się w nowym budynku Wydziału Prawa i Administracji na Placu Słowiańskim 9.

2017-11-07

(mir)

<< POWRÓT
Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u