pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ im. Witelona w Legnicy i VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Legnicy rozpoczynają współpracę

PWSZ im. Witelona w Legnicy i VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Legnicy rozpoczynają współpracęPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 13 listopada 2017 roku podpisała porozumienie o współpracy z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Legnicy.

W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski oraz Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Legnicy mgr Julia Marciszewska.

Zgodnie z zapisami zawartego partnerstwa obie instytucje zadeklarowały rozwój wzajemnych kontaktów i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych promujących dokonania stron Porozumienia, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych skierowanych do młodzieży, z udziałem uczniów i nauczycieli, kształtowanie i popularyzację pozytywnego wizerunku środowiska akademickiego i społeczności uczniowskiej.

Wspólne działania w obszarze edukacji dotyczyć będą między innymi prowadzenia konsultacji merytorycznych w zakresie doskonalenia programów nauczania przedmiotów obejmujących treści z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (elementy ratownictwo medycznego, dietetyki, fizjoterapii, higieny, promocji zdrowia i in.); doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów obejmujących treści z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu poprzez umożliwienie nauczycielom Szkoły uczestniczenia w organizowanych przez Uczelnię programach i przedsięwzięciach edukacyjno-szkoleniowych; uczestnictwa uczniów w wybranych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych) prowadzonych przez nauczycieli akademickich w Uczelni lub w Szkole, udzielania konsultacji indywidualnych i prowadzenie szkoleń przez Biuro Karier.

Natomiast w obszarze działań integracyjnych i sportowo-rekreacyjnych uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Legnicy będą mogli brać udział w spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Koło Naukowe Młodych Medyków, które działa na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

Ponadto, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy umożliwi wybitnie zdolnym uczniom VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Legnicy udział w zajęciach organizowanych na Uczelni na praktycznych kierunkach kształcenia prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej tj. Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne.

2017-11-15

(mir)

<< POWRÓTImieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u