pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Koty”

Akademickie Liceum Ogólnokształcące zaprasza na kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Koty”. W tym roku dodana została nowa kategoria wiekowa dla uczestników powyżej 19 roku życia – czyli dla dorosłych. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkurs Plastycznego „Koty”

„Nawet najmniejszy kot jest arcydziełem natury” – Leonardo da Vinci

To kolejna edycja konkursu plastycznego odbywającego się w związku ze światowym Dniem Kota, przypadającym na 17 lutego Konkurs ten wpisuje się w to święto, mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka i niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które kiedyś miały dom, ale go utraciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.

W Polsce pierwszy raz święto  obchodzone było 19 lutego 2006 r. z inicjatywy Miesięczników „Kot” i „Cat Club Łódź”. O kotach można bez końca. Malowali i rysowali je m.in. Leonardo da Vinci, Rubens, Gustav Klimt czy Frida Kahlo. Konkurs jest propozycją, by zmierzyć się z tym tematem.

1. Organizacja

Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

2. Cele konkursu

- promocja talentu dzieci i młodzieży,
- poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
- wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży,
- kształtowanie postaw empatycznych, uwrażliwiających na piękno,
- edukacja poprzez promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania tymi niezwykłymi zwierzętami, które swą tajemniczą  i niezależną naturą zasłużyły na obchody Dnia Kota na świecie.

3. Uczestnicy i zasady uczestnictwa

Dzieci i młodzież w wieku od 6-19 lat. Jednak po zeszłorocznym konkursie Organizator postanowił zrealizować postulat wielu osób i wprowadzić jeszcze jedną kategorię 19+.  Prace w tym roku  oceniane będą zatem następujących  kategoriach wiekowych: 6-9, 10-13, 14-16, 17-19 oraz 19+ (czyli dla dorosłych). Każda placówka może zgłosić więcej niż jedną pracę. Prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. Wybrane przez organizatora prace – nagrodzone i wyróżnione, zostaną opublikowane na stronie internetowej http://alo.legnica.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich oraz do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie i telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych. Uczestnik Konkursu zgłaszając swoją pracę, wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie jej na cel charytatywny wskazany przez Organizatora (np. zbiórka karmy dla schronisk dla kotów).

4. Technika i format

Uczestnicy konkursu plastycznego „Kot” wykonują prace:

- w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, rzeźba, collage, grafika, fotografia, grafika komputerowa – prace wydrukowane na papierze fotograficznym). UWAGA! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich. W konkursie nie będą też oceniane prace przesłane pocztą elektroniczną, 

- w formacie A4 (210×297), A3 (297×420). Prace przekraczające format nie będą oceniane przez jury.

5. Opis pracy

Na odwrocie należy przykleić wypełnioną kartę stanowiącą załącznik do regulaminu. Prace nieopisane nie będą brane pod uwagę. Zgłoszone prace stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystane do prezentacji i publikacji.

6. Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Przewidziane są cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Osoby, które zaszczycą nas swoją obecnością na uroczystości podsumowania Konkursu dodatkowo otrzymają nagrody pozyskane od sponsorów.

7. Terminy

Prace należy nadsyłać do 12.01.2018 r.

Publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego do dnia 19.01.2018 r.

Termin uroczystości podsumowania oraz wystawy pokonkursowej zostanie podany razem z komunikatem o wynikach konkursu. Wysyłanie nagród i dyplomów do końca kwietnia 2018 r.

Adres:
Akademickie Liceum Ogólnokształcące
ul. Sejmowa 5
59-220 Legnica

Zasady uczestnictwa

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.

2017-12-22

(alo)

<< POWRÓT


Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u