pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nowe kierunki na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych !

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy planuje uruchomienie nowych kierunków studiów  od roku akademickiego 2018/2019. Są to Logistyka i transport oraz Inżynieria procesów produkcyjnych.

Studia na tych kierunkach zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tych kierunków.


Nowe kierunki na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych !Kierunek: LOGISTYKA I TRANSOPORT * - studia inżynierskie o profilu praktycznym


ZOBACZ ULOTKĘ O KIERUNKU LOGISTYKA i TRANSPORT

O kierunku


Dzisiejszy inżynier pracujący w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) to nie tylko osoba projektująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów branży TSL, ale również często menedżer, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

Absolwent nowego kierunku studiów Logistyka i Transport jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych wymagających wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych z branży Transport-Spedycja-Logistyka. Może pracować w centrach logistycznych i wyspecjalizowanych firmach transportowych, a także w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych - w komórkach zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz magazynowaniem.

Absolwent jest w przygotowany m. in. do:

- projektowania systemów oraz procesów logistycznych i transportowych,
- zarządzania specjalistycznymi funkcjami i procesami (np. w ramach łańcuchem dostaw),
- projektowania przestrzeni magazynowej i jej infrastruktury,
- stosowania zasad mechaniki i wytrzymałości materiałów oraz zasad dotyczących pozostałych działań inżynierskich,
- projektowania i organizacji transportu,
- analizowania rozwiązań w zakresie organizacji procesów logistycznych i transportowych, a także wskazywania kierunków rozwoju tych procesów,
- obsługiwania programów wykorzystywanych w logistyce i transporcie,
- zarządzania zasobami ludzkimi w procesach logistycznych i w transporcie,
- analizy i kształtowania ekonomicznej efektywności realizowanych procesów logistycznych   i transportowych.

Specjalności (lub bloki przedmiotów zawodowych):

- Inżynieria systemów logistycznych i transportowych
- Logistyka produkcji i dystrybucji  
- Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym - specjalność objęta patronatem POL-MIEDŹ TRANS sp. z o o.

Po studiach

Absolwent kierunku może być zatrudniony m.in. na następujących stanowiskach: menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowo-spedycyjnych, inżynier w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, logistyką, spedycją, produkcją, spedytor w firmach spedycyjnych, transportowych oraz produkcyjnych, specjalista do spraw transportu w firmach kurierskich oraz transportowo-logistycznych.

Ukończenie studiów zapewnia możliwość ubiegania się o zwolnienie  z egzaminu związanego z uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Praktyki studenckie i projekty zawodowe

Uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi firmami z branży produkcyjnej oraz branży Transport - Spedycja - Logistyka. Współpraca pozwoli na realizację praktyk w wymiarze min. 600 godz. W programie studiów uwzględniono również projekty, które uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcą.

Partnerzy

- POL-MIEDŹ TRANS sp. z o o.
- Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ZOBACZ ULOTKĘ O KIERUNKU LOGISTYKA i TRANSPORT

Nowe kierunki na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych !
Kierunek: INŻYNIERIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH* - studia inżynierskie o profilu praktycznym


ZOBACZ ULOTKĘ O KIERUNKU INŻYNIERIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

O kierunku

Na lokalnym i regionalnym rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników branży produkcyjnej, w tym branży motoryzacyjnej. Absolwent nowego kierunku studiów Inżynieria procesów produkcyjnych jest inżynierem przygotowanym do nadzorowania nowoczesnych procesów produkcyjnych, w szczególności do: kontroli i optymalizacji procesów produkcyjnych; wdrażania innowacyjnych projektów związanych z ich rozwojem, zarówno w obszarze techniki jak i organizacji. Absolwent ma wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAE oraz systemów realizacji produkcji (MES). Potrafi pracować oraz komunikować się w zespole realizując zadania i projekty inżynierskie.

Program kształcenia zaprojektowano tak, by w procesie edukacji kształtować głównie umiejętności praktyczne i zawodowe przyszłego inżyniera. W planach studiów uwzględniono projekty przemysłowe (praktyczne zadania lub projekty edukacyjne mocno osadzone w praktyce przemysłowej, wykonywane samodzielnie przez studenta pod opieką nauczyciela akademickiego i opiekuna w zakładzie pracy). Przyjęto również, że prace inżynierskie mają charakter aplikacyjny lub projektowy, a ich tematyka jest powiązana z wcześniej wykonanymi projektami przemysłowymi.

Specjalności (lub bloki przedmiotów zawodowych):

- Automatyka i mechatronika przemysłowa,
- Badania i pomiary przemysłowe,
- Przemysłowe procesy technologiczne,
- Zarządzanie energią w przemyśle.

Po studiach

Możliwości zatrudnienia absolwenta są szerokie - może znaleźć zatrudnienie jako inżynier w:
- przemyśle motoryzacyjnym, energetycznym, lotniczym, elektromaszynowym, obrabiarkowym,
- ośrodkach badawczo - rozwojowych,
- stacjach serwisowych i diagnostycznych.

Absolwent może pracować w szczególności w zakładach produkcyjnych m.in. jako inżynier w dziale jakości, dziale technologii, dziale badań i rozwoju lub podobnych.

Praktyki studenckie i projekty zawodowe

Uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi firmami z branży produkcyjnej. Współpraca pozwoli na realizację praktyk w wymiarze min. 600 godz. W programie studiów uwzględniono również projekty, które uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcą.

Partnerzy

- Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
- Naczelna Organizacja Techniczna

ZOBACZ ULOTKĘ O KIERUNKU INŻYNIERIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

* Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

<< POWRÓT

Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u