pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy przystępuje do ECVET

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pozytywnie zaopiniował przystąpienie Uczelni do wdrożenia Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) to europejski dokument, który ma na celu wspieranie uczenia się przez całe życie, europejskiej mobilności osób uczących się oraz elastycznych ścieżek kształcenia prowadzących do osiągnięcia kwalifikacji. Przyjęty przez Parlament Europejski i Radę (18 czerwca 2009), system ECVET jest na etapie progresywnego wdrażania.

Koncepcje i zasady systemu ECVET zostaną przetestowane, a następnie wprowadzone w życie w celu zapewnienia, że warunki stopniowego stosowania systemu ECVET w systemie kwalifikacji w sektorze VET zostaną spełnione w całej Europie.

Celem europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) jest:

- ułatwienie uczącym się uzyskania potwierdzenia i uznania umiejętności i wiedzy zdobytych w różnych systemach i krajach – tak aby móc zaliczyć je do swoich kwalifikacji zawodowych;

- zachęcenie uczących się do nauki w różnych krajach i środowiskach edukacyjnych;

- zwiększenie kompatybilności różnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w całej Europie oraz oferowanych przez nie kwalifikacji;

- zwiększenie szans absolwentów różnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy oraz zapewnienie pracodawców, że za każdym rodzajem kwalifikacji uzyskanych w ramach VET stoją konkretne umiejętności i wiedza.

2018-03-09

(mir)

<< POWRÓTImieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u