pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Weź udział w konkursie Huty Miedzi „Legnica”

W związku z jubileuszem 50-lecia KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Huta Miedzi „Legnica” ogłasza konkurs na prace pisemną pod patronatem Dyrektora Naczelnego Huty Miedzi „Legnica”, zatytułowaną „Przed Wielką Miedzią”.

Temat pracy dotyczy historii poszukiwań, wydobycia i przetwórstwa rud miedzi na obszarze Dolnego Śląska w okresie sprzed roku 1961. włączając również okres przed II Wojną Światową.

Praca powinna mieć charakter publicystyczno-naukowy, być oparta na materiałach źródłowych i spełniać wymagania stawiane pracom naukowym. Istotnym elementem pracy jest jej oryginalność. Zgłoszona praca nie może być nigdzie wcześnieJ publikowana. Praca zostanie zdyskwalifikowana jeśli całość lub znaczący jej fragment będzie zaczerpnięty (bez podania źródła) z innego opublikowanego opracowania.

Praca nie powinna zajmować więcej niż 8 stron formatu A4, rozmiar czcionki 12 pkt, tytuł: wyśrodkowany, pogrubiony, rozmiar czcionki 14 pkt. Całość napisana czcionką Times New Roman z odstępem między wierszami 1,5.

Dodatkowo do pracy musi być załączony abstrakt w języku polskim i angielskim, w nie przekraczającej ilości 200 słów.
Spośród nadesłanych prac, Komisja w składzie:
- Dyrektor Naczelny Huty Miedzi „Legnica”,
- Główny Inżynier Rozwoju i Nadzoru Technologii,
- Główny specjalista ds. Administracji i Kadr,
- Starszy Specjalista ds. Informacji i Administracji
wyłoni zwycięzcę konkursu. Nagroda główna wynosi 2000,00 zł.

Pracę należy nadsyłać do:

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica”
Dział Administracji i Kadr
ul. Złotoryjska 194
59-220 Legnica

Z dopiskiem „Konkurs – Przed Wielką Miedzią”.

Termin złożenia prac upływa 15 września 2011 roku. Zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 października 2011 r. Wyniki zostaną przekazane laureatowi pisemnie, mailowo bądź telefonicznie.

Na wszelkie pytania związane z konkursem, organizator oczekuje do 30 sierpnia 2011 r. pod numerem telefonu 76 747 28 89 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: w.jamroz-urbanowicz@kghm.pl

(pk)

<< POWRÓT
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u