pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nasze 20 lat – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1998 - 2018

Nasze 20 lat – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1998 - 2018Ukazało się wydawnictwo albumowe pt. „Nasze 20 lat - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1998-2018”, które zawiera obszerną prezentację funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w ciągu 20 lat, czyli w okresie od 1998 do 2018 roku. Jest to prezentacja najważniejszych wydarzeń od momentu założenia Uczelni w 1998 roku po czasy współczesne.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy została powołana do istnienia 16 czerwca 1998 roku, w którym to dniu Prezes Rady Ministrów, Jerzy Buzek, podpisał rozporządzenie o utworzeniu z dniem 1 lipca 1998 r. państwowej wyższej szkoły zawodowej pod nazwą „Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy”. Legnicka Uczelnia stała się jedną z trzech pierwszych tego typu szkół w Polsce, co było zwieńczeniem zabiegów władz Legnicy i ówczesnego województwa legnickiego o utworzenie samodzielnej uczelni. W roku 2000 Uczelnia przekształciła się w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy, a w roku 2003 przyjęła imię Witelona – wybitnego polskiego ( filius Polonorum et Thuringorum) uczonego doby średniowiecza, który przez wiele lat związany był z Legnicą, gdzie wykładał w szkole powołanej przez wrocławskiego biskupa, Henryka z Wierzbna.

Początki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nie były łatwe. Uczelnia zaczynała bez własnej kadry i bazy materialnej. Była też nowym elementem systemu edukacji i jako taka musiała wypracować własny system funkcjonowania. Mimo to w ciągu kilku lat stała się jedną z największych uczelni tego typu w Polsce; obecnie dysponuje własną, świetnie wyposażoną bazą dydaktyczną o powierzchni circa 24 tys. m2, a jej mury opuściły dotychczas około 24 tysiące absolwentów z dyplomami licencjatów, inżynierów i magistrów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy od początku istnienia usiłowała realizować wizję istnienia i strategię działania, które w zamyśle miały uczynić ją przyjazną i użyteczną Miastu i regionowi. Nieobce jej były aspiracje nawet stricte akademickie, których jednak poniechała, gdyż przeważyło poczucie konieczności realizacji misji, zgodnie z którą – jako uczelnia regionalna – miała zapewnić uzyskanie wyższego zawodowego wykształcenia defaworyzowanej młodzieży, dla której studia w odleglejszych ośrodkach akademickich byłyby materialnym obciążeniem nie do udźwignięcia.

Mimo nieuniknionych problemów, pod rządami dwóch kolejnych ustaw i licznych nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, Uczelnia rozwijała się dotychczas zgodnie z przyjętą strategią i nawiązywała coraz ściślejszą współpracę z otoczeniem, by kształcić w sposób jak najbardziej praktyczny, zgodnie z oczekiwaniami absolwentów i pracodawców. Prowadzone na Uczelni kierunki studiów, zarówno licencjackie, inżynierskie, jak i magisterskie, mają obecnie wyłącznie profile praktyczne, a realizowane są w ścisłej współpracy z otoczeniem, często wręcz na jego zapotrzebowanie.


Wizja, zgodnie z którą PWSZ im. Witelona w Legnicy ma kształcić w sposób praktyczny, starając się sprostać aspiracjom studentów i potrzebom rynku pracy, wydaje się właściwa, jako że dotychczasowe osiągnięcia lokują Uczelnię na czołowej pozycji wśród publicznych uczelni zawodowych w Polsce; w aktualnym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy” plasuje się na III miejscu, a od roku 2011 – w corocznej edycji procesu certyfikacji – honorowana jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego tytułem „Uczelnia Liderów”, nadawanym za innowacyjność i praktyczny wymiar kształcenia. Zarząd Fundacji przyznał Uczelni także certyfikat „Najwyższa Jakość Studiów”, doceniając, między innymi, efektywność wdrożonego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Czas jubileuszu to właściwy moment, by dokonać podsumowania działalności, ale przede wszystkim wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Uczelni i jej istnienia. Szczególnie gorąco dziękuję tym, dzięki którym Uczelnia mogła zaistnieć, jak i tym, którzy są z nią od samego początku. Składam serdeczne podziękowania całej społeczności akademickiej, współpracownikom Uczelni, jej przyjaciołom i sympatykom – wszystkim, dla których PWSZ im. Witelona w Legnicy jest czymś więcej niż po prostu uczelnią.


Wierzę, że dotychczasowe dokonania PWSZ im. Witelona w Legnicy, poczucie misji, a także wizja i strategia Uczelni pozwalają w roku jubileuszu na spojrzenie w przyszłość z umiarkowanym choćby optymizmem.

Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy Profesor Ryszard K. Pisarski

2018-06-27

(mir)

<< POWRÓT

Imieniny: Flicyty, Kajetana, PauliWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u