pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Prawo – nowy kierunek jednolitych studiów magisterskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Prawo.

Tym samym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpoczęła się rekrutacja na nowy kierunek. Rekrutacja na ten kierunek, tak jak w przypadku pozostałych potrwa do 6 sierpnia 2018 r.

Studia na kierunku Prawo mają profil praktyczny jak wszystkie kierunki kształcenia na naszej Uczelni.

Cele kształcenia:

Celem kształcenia na kierunku Prawo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy będzie opanowanie wiedzy i umiejętności w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych i ekonomicznych, niezbędnej do zaspokajania potrzeb rynkowych.

Kariera po studiach:

ścieżka kariery zawodów prawniczych:
 
- sędzia,
- adwokat,
- prokurator,
- notariusz,
- radca prawny,
- komornik.

ścieżka kariery zawodów o profilu biznesowym:

- ekspert podatkowy,
- prawnik w dziale prawnym przedsiębiorstw z różnych dziedzin,
- mediator,
- manager,
- biznesmen.

O kierunku:

- system studiów – studia stacjonarne (poniedziałek – piątek) i niestacjonarne (sobota – niedziela – średnio od 6 do 10 zjazdów w trakcie semestru)
- czas trwania studiów – 5 lat (10 semestrów)
- profil kształcenia – praktyczny
- uzyskany tytuł – magister

Wybrane moduły realizowane na kierunku w trakcie studiów:

- administracja elektroniczna
- administracyjne prawo gospodarcze
- etyka prawnicza
- księgi wieczyste i hipoteka
- postępowanie egzekucyjne
- prawne aspekty optymalizacji i działalności gospodarczej
- prawo budowlane
- prawo celne/prawo dewizowe
- prawo energetyczne/prawo geologiczne i górnicze
- prawo finansów publicznych
- prawo handlowe
- prawo ochrony konkurencji i konsumenta
- prawo ochrony środowiska
- prawo podatkowe/prawo bankowe
- prawo transportowe
- prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
- prawo ubezpieczeń gospodarczych
- rynki kapitałowe i finansowe

Wybrane moduły specjalnościowe:

- dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych
- kadry i płace
- kryminalistyka
- negocjacje w biznesie
- prawne podstawy procesu inwestycyjnego
- prawne podstawy zarządzania kryzysowego
- prawno-ekonomiczne aspekty projektów
- prawo karne skarbowe
- prawo gospodarcze Unii Europejskiej
- prawo Internetu
- sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych w sprawach administracyjnych
- sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych w sprawach cywilnych
- sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych w sprawach finansowych, podatkowych i gospodarczych
- zamówienia publiczne

Praktyki zawodowe:


Praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 480 godzin, realizowane w trakcie VIII, IX  i X semestru studiów – wybór miejsca praktyki przez studentów.

Wymiana międzynarodowa:

Studenci kierunku Prawo mogą w toku studiów wyjeżdżać na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+

2018-06-27

(mir)

<< POWRÓTImieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u