pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Płatne praktyki zawodowe dla studentów naszej Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy przystąpiła do realizacji trzeciego etapu projektu płatnych praktyk zawodowych dla studentów. Jest to szansa nie tylko nie tylko na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych ale także podreperowanie budżetu.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym.

Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Opracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

Planowana liczba studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wyniesie w tym etapie 37 osób (łącznie w projekcie uczestniczyć ma około dwustu osób). W tym etapie wezmą udział studenci z kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne.

Płatne praktyki pilotażowe w PWSZ im. Witelona w Legnicy będą realizowane do 31 sierpnia 2019 r. Praktykanci otrzymywać będą stypendia w wysokości 2 300 zł. miesięcznie.

Wprowadzany projekt płatnych praktyk dla studentów ma na celu przede wszystkim:

- pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych. Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów,

- nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (takich jak: praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana),

- zapoznanie studentów - praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji oraz jej komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów,

- zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji,

- poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, całościowego (holistycznego) i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.

Realizowany projekt jest pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz sposób rekrutacji do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

2018-08-17

(mir)

<< POWRÓT


Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u