pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Odbudowa niepodległej Polski po I wojnie światowej

Odbudowa niepodległej Polski po I wojnie światowejStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Legnicy, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zapraszają do udziału w konferencji popularno-naukowej pt. Odbudowa niepodległej Polski po I wojnie światowej, która odbędzie się 25 października 2018 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Legnickiego Janiny Mazur oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.

Konferencja została dofinansowana ze środków: Fundacji KGHM Polska Miedź, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz Starostwa Powiatowego Legnicy.

Głównym celem konferencji jest upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości; poszerzenie i ugruntowanie wiedzy wśród odbiorców, szczególnie młodych osób (studentów, licealistów) o bohaterach i wydarzeniach związanych z działaniami prowadzącymi do odzyskania niepodległości przez Polskę; kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych, budowanie poczucia odpowiedzialności za losy państwa i narodu, ocalenia pamięci o tych wszystkich, dzięki którym możemy cieszyć się Wolną Polską; stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat znaczenia Kresów i udziału Kresowian w walce o niepodległość i pielęgnowanie polskości;  umożliwienie uczestnikom zapoznania się z wystawą eksponatów fotograficznych i dokumentacyjnych obrazujących fakty związane z wydarzeniami omawianymi podczas konferencji; zachowanie ścisłych związków i współpracy z towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi nie tylko na terenie Legnicy, ale też całego województwa i kraju w zakresie podejmowania kolejnych wspólnych inicjatyw.

Rok 2018 jest dla naszego Państwa szczególnie doniosły z uwagi na jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości. Organizowane na terenie całego kraju ceremonie stanowią niepowtarzalną okazję do spotkań, których uczestnicy będą przywoływać w świadomości społecznej historyczne wydarzenia i czcić bohaterów walk o wolną Polskę.

Włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi okazję do spotkania międzypokoleniowego, którego uczestnicy upamiętnią wydarzenia z przeszłości. Spotkanie umożliwi bezpośrednią prezentację faktów historycznych nieznanych młodemu pokoleniu, integrację i zacieśnienie więzi z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz budowanie wspólnej przyszłości w wymiarze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Tematyka poruszana w planowanej konferencji dotyczyć będzie m.in. wizji i działań podejmowanych w odbudowie niepodległej Polski w latach 1914-1921 oraz sytuacji międzynarodowej Polski w latach 1918-1921. Chcemy także zaznaczyć udział i rolę Kresowiaków w walkach związanych z procesem budowania wolnej Polski pamiętając, że pozostało już niewielu naocznych świadków tamtych czasów, którzy pamiętają i zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami.

Spotkanie uświetnią prezentacje „Pieśni niepodległości” w wykonaniu chóru „Skoranta” z Chojnowa. Organizatorzy przewidują także możliwość obejrzenia wystawy zawierającej eksponaty w formie fotografii i innej dokumentacji obrazującej fakty związane z wydarzeniami omawianymi podczas konferencji.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych proponowana tematyką: do społeczeństwa legnickiego oraz Dolnego Śląska, jak również z terenu całej Polski.

Szczególną grupę adresatów stanowić będzie młode pokolenie – uczniowie szkół średnich i studenci, którzy pragną zgłębiać historyczną wiedzę i rozwijać swoją edukację patriotyczną.

Zaproszenie kierujemy również do środowiska kulturalno-naukowego, podmiotów administracji samorządowej, polityków, przedstawicieli Kościoła i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, dla których pielęgnowanie pamięci i przekazywanie wiedzy o ważnych wydarzeniach historycznych związanych z walką o niepodległość stanowi priorytet w kształtowaniu obywatelskich i patriotycznych postaw młodego pokolenia.

KOMITET NAUKOWY

- prof. zw. dr hab. Stanisław Dąbrowski – przewodniczący komitetu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy - dr hab. prof. nadzw. Tomasz Głowiński – Uniwersytet Wrocławski
- dr hab. Zdzisław Jagiełło – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
- dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel – Uniwersytet Wrocławski
- prof. zw. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
- prof. zw. dr hab. Robert Wiszniowski – Uniwersytet Wrocławski
- dr Tadeusz Samborski – Wrocław, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY

- dr Beata Skwarek – Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, PWSZ im. Witelona w Legnicy - mgr Dariusz Stefaniak – PWSZ im. Witelona w Legnicy
- mgr Sylwia Świerczyńska – Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”

HARMONOGRAM KONFERENCJI
 
- 9.50 - 10.10 – Rejestracja uczestników
- 10.10 - 10.20 – Otwarcie Konferencji – powitanie – Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy, przedstawiciele współorganizatorów: dr Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego; Janina Mazur – Starosta Powiatu Legnickiego

10.20-12.50   I CZĘŚĆ KONFERENCJI

- 10.20 - 10.50 – „Polskie drogi do niepodległości w XIX i XX wieku” – prof. Stanisław Dąbrowski, PWSZ im. Witelona w Legnicy
- 10.50 - 11.20 – „Gospodarczy i społeczny aspekt odzyskania niepodległości w 1918 roku” – prof. nadzw. dr hab. Tomasz Głowiński, Uniwersytet Wrocławski
- 11.20 - 11.50 – „Rada Regencyjna Królestwa Polskiego w dziejach odbudowy państwowości” – prof. zw. dr hab. Zdzisław Winnicki, Uniwersytet Wrocławski
- 11.50 - 12.20 – „Ustalenie granicy polsko-niemieckiej po I wojnie światowej” – prof. nadzw. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, Uniwersytet Wrocławski
- 12.20 - 12.50 – „Ojcowie Niepodległości” – Jan Engelgard, Redaktor Naczelny Tygodnika „Myśl Polska”
- 12.50 - 13.30 – przerwa kawowa, zwiedzanie wystawy

13.30 - 16.45    II CZĘŚĆ KONFERENCJI

- 13.30 - 15.30 – wystąpienia zgłoszonych osób – miłośników historii, przedstawicieli stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych, instytucji kulturalno-naukowych, doktorantów, wolontariuszy akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” o Kresowych Bohaterach, dyskusja, prezentacja filmów
- 15.30 – 16.15 – występ uczniów ALO
- 16.15 - 164.5 – „PIEŚNI NIEPODLEGŁOŚCI” w wykonaniu chóru „SKORANTA” z Chojnowa
- 16.45 – Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów, obiad

2018-10-18

(pk)

<< POWRÓTImieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u