pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Odbudowa niepodległej Polski po I wojnie światowej

W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Witelona w Legnicy, 25 października bieacego roku odbyła się Konferencja Popularno-Naukowa Odbudowa niepodległej Polski po I wojnie światowej.

Organizatorami tego wydarzenia byli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Legnicy, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Konferencja objęta została honorowym patronatem Starosty Powiatu Legnickiego Janiny Mazur oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.

Otwarcia konferencji dokonali: dr Helena Babiuch – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów oraz prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Prowadzącym był mgr Dariusz Wędzina – dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.

Głównym celem przyświecającym organizatorom konferencji było upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Konferencja ponadto wpisywała się w ogólnopolskie obchody rocznicy 100-lecia odzyskania przez nasz Kraj niepodległości.

Konferencję rozpoczął wykład „Polskie drogi do niepodległości w XIX i XX wieku” prof. dra hab. Stanisława Dąbrowskiego z PWSZ im. Witelona w Legnicy. Kolejnymi mówcami byli profesorowie z Uniwersytetu Wrocławskiego. O gospodarczym i społecznym aspekcie odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku mówił dr hab. prof. nadzw. Tomasz Głowiński. Z kolei prof. dr hab. Zdzisław Winnicki przedstawił zebranym fakty historyczne związane z Radą Regencyjną Królestwa Polskiego w kontekście odbudowy państwowości, natomiast zagadnienia dotyczące ustalenia granicy polsko-niemieckiej po I wojnie światowej omówiła dr hab. prof. nadzw. Joanna Nowosielska-Sobel.

Pierwszą część konferencji zakończyło wystąpienie gościa z Ukrainy dra Bogdana Lazoraka – Dyrektora Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego i Muzeum Iwana Franka w Nagujewiczach, który zaprezentował archiwum rodzinne polskich żołnierzy w Drohobyczu z lat 1918-1921.

W drugiej części wystąpił Andrzej Mordel – Prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, który mówił o budowaniu i rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków z sąsiadami zza wschodniej granicy w oparciu o najlepsze tradycje wzajemnego poszanowania, promowaniu polskiej kultury, tradycji i sztuki za granicą.

Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego – mgr Dariusz Wędzina przedstawił zebranym referat na temat „Tożsamość odzyskana. Rewindykacja dóbr kultury z ZSRR po Traktacie Ryskim”.

Na zakończenie głos zabrała dr Beata Skwarek, która podkreśliła rolę i udział Kresowiaków w procesie budowania polskości odnosząc się do miejsc, w których wolontariusze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” przebywali biorąc udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Akcja miała na celu porządkowanie i odrestaurowywanie zdewastowanych grobów i zaniedbanych cmentarzy oraz pielęgnowanie pamięci o poległych na dawnych Kresach Polakach. Wspomniano również o „obecnych bohaterach” – ludziach, którzy kultywują tradycje narodowe, dbają o spuściznę przodków i pamięć o wydarzeniach historycznych, uczą młode pokolenia historii, folkloru, kultury i języka polskiego.

Spotkanie z tak niezwykłej okazji uświetniła część artystyczna. Specjalnymi gośćmi konferencji byli przedstawiciele Państwowego Kolegium Muzycznego im. Barwińskiego w Drohobyczu, którego przedstawicielki – Panie dr Natalia Hamar i dr Natalia Cyhylyk-Czumak – wystąpiły z koncertem muzycznym prezentując styl dawnej kultury pogranicza XIX-XX wieku. Śpiew tego duetu odbywał się przy akompaniamencie instrumentów mało znanych widowni o nazwie bandura.

Kolejnym punktem programu artystycznego było przedstawienie poetyckie „Literatura polska wobec niepodległości” w wykonaniu uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przygotowanych przez mgra Tomasza Dziurzyńskiego – nauczyciela języka polskiego w ALO.

Uroczystość zakończył 30 minutowy występ chóru „Skoranta” z Chojnowa, który zaprezentował zebranym  „Pieśni Niepodległości”.

Konferencja, z uwagi na swoją niezwykłość, zgromadziła wielu uczestników, wśród których mieliśmy okazję gościć przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego – Ryszarda Kesslera, Starostę Powiatu Legnickiego – Janinę Mazur i Wicestarostę – Kazimierza Burtnego, zastępcę Prezydenta Miasta Legnicy – Krzysztofa Duszkiewicza, Prezesa Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód – Andrzeja Mordela oraz Przedstawiciela Klubu Kampanii Wschodniej – Stanisława Janika.

Ponadto na uroczystość przybyli: Komendant Miejskiej Policji w Legnicy – Leszek Zagórski, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy – Wojciech Huk, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Witold Idczak, Prezes Oddziału Okręgowego i Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy – Kazimierz Pleśniak, Dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy – Marcin Makuch, a także przedstawiciele uczelni (władze uczelni i stowarzyszenia, dziekani, kierownicy administracji, wykładowcy).

Liczną grupę stanowili studenci z trzech Wydziałów prowadzonych w PWSZ im. Witelona w Legnicy (Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Zdrowia i Kultury Fizycznej) oraz uczniowie szkół średnich (Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy oraz V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy), a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Łącznie 100-lecie Niepodległości Polski uczciło w tym wydarzeniu ponad 400 osób.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję do zapoznania się z wystawionymi zbiorami dokumentującymi fakty obrazujące omawiane podczas prelekcji wydarzenia. Wystawę, w skład której weszły zbiory Biblioteki PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, wydawnictw i materiałów ikonograficznych związanych z odzyskaniem niepodległości, zorganizowali: Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” – mgr Mirosław Zaguła, Dyrektor Biblioteki PWSZ im. Witelona w Legnicy – mgr Agnieszka Koza oraz mgr Zbigniew Gol – pracownik Działu Promocji i Wydawnictw PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Wyrażamy nadzieję, iż zaprezentowane wystąpienia poszerzyły i ugruntowały wiedzę wśród jej odbiorców – szczególnie młodych osób (studentów, licealistów) o bohaterach i wydarzeniach związanych z działaniami prowadzącymi do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Tworząc przestrzeń do dyskusji organizatorzy starali się podkreślić znaczenie dawnych Kresów i udziału Kresowian w walce o niepodległość oraz pielęgnowanie polskości, aby wśród młodzieży ukształtować lub wzmocnić postawy obywatelskie i patriotyczne, poczucie odpowiedzialności za losy państwa i narodu. Udział przedstawicieli nauki, stowarzyszeń i organizacji działających nie tylko na terenie Legnicy, ale też całego województwa, kraju i za granicą napawa nadzieją na zachowanie ścisłych związków i współpracy, a także podejmowanie kolejnych wspólnych inicjatyw dla ocalenia pamięci o tych wszystkich, dzięki którym możemy cieszyć się Wolną Polską.

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w jej przygotowanie. Finansowego wsparcia dla realizacji tego przedsięwzięcia udzieliły następujące podmioty: Fundacja KGHM Polska Miedź, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Legnicy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. W przerwach można było korzystać z poczęstunku dzięki wsparciu Centrów Kaufland i Carrefour w Legnicy oraz Spółki Waterius Sp. z o.o. z Jawora.

dr Beata Skwarek

2018-11-13

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT


Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u