pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Mamy zgodę na Logistykę i transport !

Mamy zgodę na Logistykę i transport !Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu praktycznym na kierunku Logistyka i transport.

Wcześniej, Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o nadanie Wydziałowi Nauk Technicznych i Ekonomicznych uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Logistyka i transport na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich.
    
O kierunku

Dzisiejszy inżynier pracujący w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) to nie tylko osoba projektująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów branży TSL, ale również często menedżer, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

Studia na kierunku Logistyka i Transport przygotowują do pracy w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL). Absolwent potrafi projektować techniczne aspekty procesów branży TSL, posiada również wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

Absolwent jest w przygotowany m.in. do:

- projektowania systemów oraz procesów logistycznych i transportowych,
- zarządzania specjalistycznymi funkcjami i procesami (np. w ramach łańcuchem dostaw),
- projektowania przestrzeni magazynowej i jej infrastruktury,
- stosowania zasad mechaniki i wytrzymałości materiałów oraz zasad dotyczących pozostałych działań inżynierskich,
- projektowania i organizacji transportu,
- analizowania rozwiązań w zakresie organizacji procesów logistycznych i transportowych, a także wskazywania kierunków rozwoju tych procesów,
- obsługiwania programów wykorzystywanych w logistyce i transporcie,
- zarządzania zasobami ludzkimi w procesach logistycznych i w transporcie,
- analizy i kształtowania ekonomicznej efektywności realizowanych procesów logistycznych   i transportowych.

Specjalności:

- zarzadzanie produkcją i dystrybucją
- zarzadzanie i inżynieria systemów logistycznych i transportowych
- organizacja i zarzadzanie w transporcie kolejowym

Perspektywy zawodowe:

Absolwent może pracować jako: menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowo-spedycyjnych, inżynier w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, logistyką, spedycją, produkcją, spedytor w firmach spedycyjnych, transportowych oraz produkcyjnych, specjalista do spraw transportu w firmach kurierskich oraz transportowo-logistycznych.

Absolwent kierunku studiów Logistyka i transport jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych wymagających wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych z branży Transport-Spedycja-Logistyka. Może pracować w centrach logistycznych i wyspecjalizowanych firmach transportowych, a także w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych - w komórkach zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz magazynowaniem.

Ukończenie studiów zapewnia możliwość ubiegania się o zwolnienie  z egzaminu związanego z uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Praktyki zawodowe:

Uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi firmami z branży produkcyjnej oraz branży Transport - Spedycja - Logistyka.

Współpraca pozwoli na realizację praktyk w wymiarze min. 600 godz. W programie studiów uwzględniono również element kształcenia dualnego – praktyczne projekty realizowane na rzecz pracodawcy. Projekty uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu.

Partnerzy:

- POL-MIEDŹ TRANS sp. z o o. ,
- przedsiębiorstwa produkcyjne Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- operatorzy logistyczni,
- firmy świadczące usługi logistyczne,
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

2018-12-19

(wntie)

<< POWRÓT


Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u