pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Koło Naukowe Języka Biznesu zaprasza na spotkania

Działające przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Koło Naukowe Języka Biznesu, 3 grudnia 2018 roku zorganizowało spotkanie organizacyjne, wybór nowego zarządu i ustalenie planu działań na rok akademicki 2018/2019.

Koło Naukowe Języka Biznesu to anglojęzyczne koło, które zrzesza studentów naszej Uczelni, którzy wykazują się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1.

Cele działalności Koła Naukowego to:

- doskonalenie znajomości angielskiego języka biznesu i usprawnienie stosowania tego języka w praktyce,
- doskonalenie: znajomości terminologii angielskiego języka biznesu, przekładu pisemnego i ustnego w sferze ekonomii, marketingu, finansów,
- prowadzenie edukacji językowej w celu uzyskania niezbędnej wiedzy do uzyskania międzynarodowego certyfikatu LCCI English for Business na poziomie C1 (CEF),
- pogłębianie wiedzy z zakresu komunikacji międzykulturowej,
- integracja środowiska studenckiego i naukowego oraz budowanie koleżeńskich więzi wewnątrz Koła sprzyjających realizacji wyżej wymienionych celów.

Koło Naukowe realizuje swoje cele między innymi przez:

- regularne spotkania w celu pogłębiania wiedzy z zakresu angielskiego języka biznesu,
- współpracę z instytucjami, organizacjami, firmami, mając na celu profesjonalną kooperację środowiska akademickiego z biznesowym,
- zapraszanie na spotkania przedstawicieli nauki i praktyki,
- organizacja i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach, konkursach dotyczących tematyki Business English,
- wymianę informacji i doświadczeń w zakresie obszarów objętych zainteresowaniem członków.

2019-01-02

(pk)

<< POWRÓT


Imieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u