pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Koty po raz trzeci

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Koty po raz trzeciRozpoczyna się III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Koty” organizowany przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy przy wsparciu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Niezmiennie hasłem konkursu są słowa Leonardo da Vinci - „Nawet najmniejszy kot jest arcydziełem natury”.

Ta trzecia już edycja konkursu plastycznego odbywającego się w związku ze światowym Dniem Kota, przypadającym na 17 lutego. Konkurs wpisuje się w to święto, mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka. Ma uwrażliwić też ludzi na często trudny koci los. W Polsce pierwszy raz święto obchodzone było 19.02 2006 r. z inicjatywy Miesięczników „Kot” i „Cat Club Łódź”.

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Koty” nagrodzi zwycięzców, podobnie jak w poprzedniej – z nadejściem pierwszego dnia wiosny, które kojarzy się z „kocim marcowaniem”. O kotach można pisać bez końca. Malowali i rysowali je m.in. Leonardo da Vinci, Paul Rubens, Gustav Klimt czy Frida Kahlo. Konkurs to propozycja, by zmierzyć się z tym pięknym tematem.

Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

Celami konkursu są:

– promocja talentu dzieci i młodzieży,
– poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
– wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży,
– kształtowanie postaw empatycznych, uwrażliwiających na piękno świata,
– edukacja poprzez promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania tymi niezwykłymi zwierzętami, które swą tajemniczą i niezależną naturą zasłużyły na obchody Dnia Kota na świecie.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6-19 lat oraz dorośli, ale nie zajmujący się profesjonalnie działalnością  artystyczną. Prace w tym roku oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: 6-9, 10-13, 14-16, 17-19 oraz 19+.

Każda placówka może zgłosić więcej jak jedną pracę. Prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.

Wybrane przez organizatora prace – nagrodzone i wyróżnione, zostaną zaprezentowane na stronie internetowej alo@pwsz.legnica.edu.pl. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich oraz do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie i telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych (np. katalog z wystawy) i elektronicznych.

Uczestnik Konkursu zgłaszając swoją pracę, zgadza się na akceptację regulaminu konkursu także w części dotyczącej przetwarzania danych osobowych i wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie prac na cel charytatywny wskazany przez Organizatora (np. zbiórka karmy dla schronisk dla kotów).
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się w siedzibie Organizatora we wskazanym przez niego terminie opublikowanym na stronie internetowej.

Uczestnicy konkursu plastycznego „Koty” mogą wykonać swoje prace w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, rzeźba, collage, grafika, grafika komputerowa – prace wydrukowane na papierze fotograficznym).

UWAGA! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich. W konkursie nie będą też oceniane prace przesłane pocztą elektroniczną!

W tym roku prace wykonane techniką – zdjęcie będzie oddzielnie ocenianą techniką we wszystkich kategoriach wiekowych. Prace takie mogą być wykonywane w formacie A4 (210 x 297 mm) lub A3 (297 x 420 mm). Prace w innych formatach nie będą oceniane przez jury.

Na odwrocie każdej nadesłanej pracy należy przykleić wypełnioną kartę stanowiącą załącznik do regulaminu. Prace nieopisane nie będą brane pod uwagę. Zgłoszone prace stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystane do prezentacji i publikacji.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Koordynatorem konkursu jest Iwona Rostkowska. Przewidziane są cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Osoby, które zaszczycą nas swoją obecnością na uroczystości podsumowania Konkursu dodatkowo otrzymają nagrody pozyskane od sponsorów.

Publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w lutym 2019 r. Termin uroczystości podsumowania oraz wystawy pokonkursowej zostanie podany razem z komunikatem o wynikach konkursu.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu i zaakceptowaniem regulaminu.

Prace należy wysłać do końca stycznia na adres:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące
Ul. Sejmowa 5C
59-220 Legnica

Szczegółowe informacja na stronie Akademickie Liceum Ogolnokształcącego - KLIKNIJ

2019-01-25

(ALO)

<< POWRÓT

Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u