pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy

Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej 20 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 uroczyście otwarte zostanie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej odbędzie się w budynku A, na pierwszym piętrze.

Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, jest głównym celem projektu realizowanego w konkursie pn.: „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej”. Program Rozwojowy jest związany z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” w oparciu o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy utworzono po to, by kształcić lub dokształcać w nim w sposób praktyczny studentów. Centrum zorganizowane jest na wzór prawdziwego szpitala.

Umożliwia to przeprowadzanie kształcenia studentów w taki sposób by pokazać i przećwiczyć tok postępowania w sytuacji ratowania życia ludzkiego a także opieki szpitalnej. Oznacza to odtworzenie warunków klinicznych, socjalnych, domowych oraz wypadków i zdarzeń masowych z zastosowaniem symulatorów: niskiej, średniej, wysokiej wierności, pacjentów symulowanych i standaryzowanych w celu kształcenia wysoko wyspecjalizowanych przyszłych kadr medycznych.

W trakcie zajęć zachowana jest wierność symulacji medycznej co oznacza, że studenci znajdują się w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu, pozwalającego doświadczać działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Stosowane są zatem zasady: wierności symulatorów – stopień odwzorowania stanu pacjenta przez symulator; wierności miejsca – stopień odwzorowania rzeczywistości przez środowisko symulacyjne oraz wierności psychologicznej – stopień odwzorowania postrzegany przez uczestników.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przy naszej Uczelni pełni również funkcję egzaminacyjną dla studentów.

MCSM – 104 – Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich

Sala jest wyposażona w skomputeryzowane symulatory medyczne. Studenci uczą się podstawowych umiejętności klinicznych oraz przygotowują do prawidłowej komunikacji z pacjentem. Zdobywają umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu pielęgnowania chorych w różnych jednostkach chorobowych – począwszy od pielęgniarstwa zachowawczego, onkologicznego, kardiologicznego, opieki paliatywnej, aż po pielęgniarstwo zabiegowe w schorzeniach chirurgicznych, traumatologii i ortopedii.

Zajęcia w tej sali cechują się powtarzalnością zadań praktycznych o zróżnicowanym poziomie trudności oraz dużym stopniem ingerencji instruktora symulacji medycznej.

MCSM – 114 – Sala egzaminacyjna OSCE

OSCE (z ang. Objective Structured Clinical Examination - Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny) jest formą sprawdzenia umiejętności praktycznych studenta.

Wszyscy studenci otrzymują do wykonania jednakowe zadanie w tym samym czasie, a ocena odbywa się według identycznych kryteriów (check – listy), co umożliwia obiektywne i sprawiedliwe sprawdzenie umiejętności zdobytych podczas zajęć.
Egzamin organizowany jest w postaci kilku „stacji”, na każdej z nich student zalicza określone umiejętności.

MCSM – 115 – Sala debriefingu

Debriefing czyli analiza zaistniałej sytuacji, jest integralną częścią symulacji medycznej. Bezpośrednio po symulacji studenci otrzymują efektywną informację zwrotną, podczas której: zdobywają wiedzę na temat celu, standardu, poziomu referencyjnego do którego dążyli; uzyskują porównanie ich aktualnego poziomu umiejętności do referencyjnego.

MCSM – 116 – Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności

Dzięki zaawansowanym technologicznie symulatorom w tej sali odwzorowujemy rzeczywistość kliniczną i środowiskową. Studenci podczas zajęć uczą się pracy zespołowej i interdyscyplinarnej. Muszą wykazać się znajomością umiejętności klinicznych i technicznych. Wzmacniają umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania samodzielnych decyzji.

Dydaktyk prowadzący zajęcia znajduje się wraz z technikiem symulacji medycznej w sterowni, oddzielonej od studentów lustrem weneckim, a studenci samodzielnie wykonują zadania metodą symulacji medycznej. Wymaga to dużej samodzielności i wysokiego stopnia odpowiedzialności studentów oraz kontrolowanego i standaryzowanego otoczenia.

Symulacje medyczne są nagrywane, a studenci mają możliwość obejrzenia i omówienia swoich działań podczas debriefingu.

MCSM – 117 – Sala symulacji z zakresu BLS/ALS

Sala BLS/ALS służy do nauki podstawowych i zaawansowanych czynności ratujących życie. Skomputeryzowane symulatory i trenażery wykorzystywane są do nauki podstawowych i zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych. Umożliwiają one naukę udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi oraz przyrządowymi (np. intubacja), wentylację pacjenta oraz prawidłowe uciśnięcia klatki piersiowej podczas wykonywania zewnętrznego masażu serca.

Dzięki oprogramowaniu zawierającemu panel kontrolny umożliwiający pomiar: głębokości ucisków klatki piersiowej (z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć), relaksacji klatki piersiowej, prawidłowego miejsca ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, częstotliwości ucisków klatki piersiowej, objętości wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji (z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych) studenci mogą bezpośrednio kontrolować działania resuscytacyjne i korygować ewentualne błędy.

MCSM – 118 – Pracownia nauki umiejętności technicznych

Wyposażona jest w specjalistyczne trenażery, które umożliwiają opanowanie umiejętności technicznych. W tej sali rozpoczynamy naukę zawodu – uczymy studentów podstawowych umiejętności niezbędnych w praktyce pielęgniarskiej takich jak: wykonywanie iniekcji, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, podłączanie kroplówek, prowadzenie badania fizykalnego, cewnikowania, podawania leków, prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wszystkie czynności techniczne, których muszą nauczyć się studenci są ściśle zintegrowane z programem nauczania. Po wykonaniu każdej czynności student uzyskuje informację zwrotną (Feedback) i niezwłocznie koryguje popełnione błędy.

MCSM – 119 – Sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i położniczych

W tej sali studenci uczą się pielęgnacji kobiety w czasie połogu oraz pielęgnacji noworodka w oddziale neonatologicznym.

Sala jest wyposażona w fantomy noworodkowe, inkubator oraz sprzęt do pielęgnacji taki jak: wanienka do kąpieli, łóżeczko dziecięce, waga dziecięca, przewijak.

2019-02-18

<< POWRÓT


Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u