pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wicepremier Jarosław Gowin przywiózł milion złotych dla Uczelni

Wicepremier Jarosław Gowin przywiózł milion złotych dla UczelniMilion złotych na podniesienie jakości kształcenia otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, wraz z czternastoma innymi  publicznymi uczelniami zawodowymi, które wyłoniono w ramach projektu „Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości”. Symboliczny czek przekazał władzom Uczelni Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin 6 kwietnia 2019 r. w siedzibie PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Wicepremier Jarosław Gowin przekazując symboliczny czek stwierdził, że jest to potwierdzenie uznania dla najlepszych publicznych uczelni zawodowych w Polsce. Takie nagrody zostały już przekazane w ubiegłym roku, wówczas w gronie najlepszych była również PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Odbierając czek z rąk Ministra dr Helena Babiuch Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów podkreśliła dorobek Uczelni, która działa w Legnicy już ponad 20 lat. Wszystkie kierunki studiów prowadzonych w PWSZ im. Witelona w Legnicy maja profil praktyczny. Są odzwierciedleniem potrzeb lokalnego rynku pracy, co potwierdziło badanie losów absolwentów legnickiej Uczelni, który nie maja kłopotów ze znalezieniem pracy a ich wynagrodzenia są zdecydowanie wyższe od osób kończących inne uczelnie. Pani Prorektor zaznaczyła również, że w ciągu dwudziestu minionych lat mury uczelni opuściło ponad 25 tys. absolwentów, czyli tylu ile wynosi  jedna czwarta mieszkańców Legnicy.

Doskonałość kształcenia jest jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki. Dzięki reformie publiczne uczelnie zawodowe mogą liczyć co roku na dodatkowe środki na podniesienie jakości kształcenia. W ramach przedsięwzięcia Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości w 2019 r. pieniądze trafią do piętnastu publicznych uczelni zawodowych w: Gnieźnie, Przemyślu, Wałczu, Sanoku, Koszalinie, Legnicy, Elblągu, Jeleniej Górze, Oświęcimiu, Opolu, Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Płocku, Jarosławiu i Łomży.

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w ustawie. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów, otrzymuje dodatkowe pieniądze. Premia finansowa jest wypłacana w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Uczelnie mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia, np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów i pracowni.Wicepremier Jarosław Gowin przywiózł milion złotych dla Uczelni

Wsparcie otrzymały uczelnie z niemal wszystkich województw – najwięcej środków powędrowało do województw: dolnośląskiego, podkarpackiego i zachodnio-pomorskiego. W ocenie jakości kształcenia w uczelniach zawodowych brano pod uwagę dwa kryteria: co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) z ostatnich 6 lat oraz wyniki monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. ELA to system, który gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów wszystkich kierunków studiów wszystkich uczelni w kraju. Dzięki niemu można ustalić, ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy i ilu wśród nich jest bezrobotnych. Jeśli chodzi o monitoring ELA wykorzystany do Dydaktycznych Inicjatyw Doskonałości kluczowe były dwa mierniki: względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (WWB), a także względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (WWZ). Wartości te pokazują, jak sytuacja zawodowa danego absolwenta wypada na tle miejsca jego zamieszczania. Analizując więc los absolwenta uczelni zawodowej, bierze się pod uwagę średnie zarobki i stopę bezrobocia w miejscu jego zamieszkania. To pozwala zobaczyć, jak zdobyte wykształcenie wpływa na rzeczywistą sytuację zawodową i materialną absolwenta.

W ubiegłym roku (2018) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy również znalazła się w gronie piętnastu publicznych uczelni zawodowych zaproszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.

Dzięki temu Uczelnia uzyskała milion złotych na rozwój kształcenia zawodowego.  Środki przeznaczono na działania służące wzmocnieniu profilu praktycznego zgodnie z potrzebami Uczelni. Miedzy innymi doposażono pracownie na wszystkich Wydziałach w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych, utworzono salę szkoleniowo-warsztatową na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dofinansowano wyjazd 3 studentów Filologii na dwumiesięczne praktyki zawodowe na Maltę.

Zadanie realizowane było od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

2019-04-17

(mir)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT


Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u