pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
VI Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy - Pomyślmy Wspólnie o Swoim Zdrowiu

10 maja br. zapraszamy do odwiedzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, było głównym celem projektu realizowanego w konkursie pn.: „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej”. Program Rozwojowy jest związany z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” w oparciu o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy utworzono po to, aby metodami symulacji medycznej doskonalić umiejętności praktyczne studentów. Centrum zorganizowane jest na wzór prawdziwego szpitala.

Umożliwia to przeprowadzanie kształcenia studentów w taki sposób aby przygotować ich do pracy w warunkach szpitalnych, umożliwić praktyczne ćwiczenie umiejętności niezbędnych podczas sprawowania opieki nad pacjentem z uwzględnieniem stanu zdrowia, aktualnych potrzeb i deficytów zdrowotnych. Kształtować umiejętność rozpoznawania zaburzonych potrzeb i układania planu opieki nad pacjentem. Oznacza to odtworzenie warunków klinicznych, socjalnych, domowych oraz wypadków i zdarzeń masowych z zastosowaniem symulatorów: niskiej, średniej, wysokiej wierności, pacjentów symulowanych i standaryzowanych w celu kształcenia wysoko wyspecjalizowanych przyszłych kadr medycznych.

W trakcie zajęć zachowana jest wierność symulacji medycznej co oznacza, że studenci znajdują się w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu, pozwalającego doświadczać działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Stosowane są zatem zasady: wierności symulatorów – stopień odwzorowania stanu pacjenta przez symulator; wierności miejsca – stopień odwzorowania rzeczywistości przez środowisko symulacyjne oraz wierności psychologicznej – stopień odwzorowania postrzegany przez uczestników.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przy naszej Uczelni pełni również funkcję egzaminacyjną dla studentów.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy od odwiedzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej działającego przy naszej Uczelni. Oferta skierowana jest zarówno do najmłodszych – przedszkola i pierwsze klasy szkół podstawowych jak i do młodzieży starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w salach prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup odwiedzających naszą Uczelnię.

Program:

- 9.00 – 13.00 – Przesiewowe badanie wzroku metodą nieinwazyjną przy użyciu  fotoskriningowego sprzętu “Spot Vision Screener” – sala 119. – dzieci i osoby niepełnoletnie tylko po podpisaniu przez rodziców (lub opiekunów prawnych) zgody na przeprowadzenie badania. KLIKNIJ i POBIERZ FORMULARZ

- 9.00 – 13.00 – Pomiar ciśnienia krwi – sala118.

- 9.00 – 13.00Obliczanie i interpretacja BMI - wskaźnik masy ciała – sala 118.

- 9.00 –Co może wydarzyć się po wypadku? – Postępowanie w SOR” – symulacja medyczna w Sali Wysokiej Wierności 116 A.

- 9.30 – „Zażywasz - przegrywasz” –  jak ratować człowieka po przedawkowaniu środków psychoaktywnych i narkotyków – symulacja medyczna sala 114.

- 10.00 „Ratujmy Misia” – nauka udzielania pierwszej pomocy dla dzieci – interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół Podstawowych - sala 117 – dzieci zapraszamy na pokaz z własnymi misiami.

- 10.30 - „Mistrzostwa Świata w myciu rąk” - interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych - sala 104.

- 11.00 – „Co wiemy o zdrowiu i udzielaniu pierwszej pomocy” – quiz z nagrodami dla młodzieży – sala 115.

- 11.00„Co może wydarzyć się po wypadku? – Postepowanie w SOR” – symulacja medyczna w Sali Wysokiej Wierności 116 A.

- 11.30„Zażywasz - przegrywasz” –  jak ratować człowieka po przedawkowaniu środków psychoaktywnych i narkotyków – symulacja medyczna sala 114.

- 11.00 – „Ratujmy Misia” – nauka udzielania pierwszej pomocy dla dzieci – interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół Podstawowych - sala 117  – dzieci zapraszamy na pokaz z własnymi misiami.

- 11.30 - „Mistrzostwa Świata w myciu rąk” - interaktywny pokaz dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych - sala 104.

2019-04-17

(wnozdikf)

<< POWRÓT


Imieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u