pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Profesor Ryszard K. Pisarski Doktorem Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franka w Drohobyczu

Profesor Ryszard K. Pisarski Doktorem Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franka w DrohobyczuPaństwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu, decyzją Rady Naukowej z 28 lutego 2019 roku przyznał Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr. hab. inż. Ryszardowi K. Pisarskiemu tytuł honorowy Doctora Honoris Causa.

Tym samym Rektor naszej Uczelni dołączył do grona Profesorów Honorowych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, wśród których są także Roland Franko, Joris Hindryckx, Mikołaj Muszynka, Wiktor Andruszczenko oraz prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski, pierwszy Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, który był pierwszym laureatem tego tytułu nadanego przez drohobycki Uniwersytet .

Uroczystość nadania tytułu odbywała się 9 kwietnia 2019 r. Wzięła w nim udział kilkunastoosobowa delegacja z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

W skład delegacji weszli: prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski – Rektor, Krystyna Szostak-Pisarska – małżonka Rektora, prof. dr hab. dr h. c. Stanisław Dąbrowski – pierwszy Rektor Uczelni, prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, mgr Robert Burba – Kanclerz, mgr Jerzy Stefaniak – Zastępca Kanclerza, dr Monika Wierzbicka – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, dr Beata Skwarek i mgr Dariusz Stefaniak – nauczyciele akademiccy z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, mgr Zbigniew Gol i mgr Przemysław Kulon – pracownicy Działu Promocji i Wydawnictw.Profesor Ryszard K. Pisarski Doktorem Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franka w Drohobyczu

Swoją obecnością na uroczystości zaszczyciła również Elżbieta Krystyna Stępień, Posłanka na Sejm RP VIII kadencji.

Przed uroczystością Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wraz z przedstawicielami naszej Uczelni gościł na Wydziale  Biologii i Nauk Przyrodniczych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu, gdzie spotkał się z władzami Wydziału oraz nauczycielami akademickimi. W spotkaniu uczestniczyła Rektor Uczelni prof. dr hab. Nadiya Skotna.

Podczas spotkania prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski podziękował za tak wielkie wyróżnienie i przyznanie tytułu honorowego Doctora Honoris Causa. Wniosek o nadanie tytułu honorowego Doctora Honoris Causa dla prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego złożony został przez Svetlanę Voloshanską Dziekana Wydziału Biologii i Nauk Przyrodniczych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu.

Profesor Ryszard K. Pisarski Doktorem Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franka w DrohobyczuNa Wydziale Biologii i Nauk Przyrodniczych drohobyckiego Uniwersytetu doszło również do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Państwowym Rezerwatem Historyczno-Kulturowym „Naguevychy”. W wydarzeniu wziął udział dr Bohdan Lazarok – Dyrektor Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturowego „Naguevychy”.

Następnie wszyscy goście przeszli do głównego budynku Uniwersytetu, gdzie przy hymnie Ukrainy odbyło się uroczyste otwarcie posiedzenia Rady Naukowej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu.

Po uroczystym otwarciu i powitaniu zaproszonych gości, prof. dr hab. Nadiya Skotna odczytała decyzję Rady Naukowej z 28 lutego 2019 r. o nadaniu tytułu honorowego Doctora Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu. Chór drohobyckiego Uniwersytetu „Gaudeamus” uhonorował ten zaszczytny akt akademicką pieśnią „Gaudeamus”.

Laudację na cześć prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego wygłosiła Svetlana Voloshanska Dziekan Wydziału Biologii i Nauk Przyrodniczych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu.

Profesor Ryszard K. Pisarski w dalszej części uroczystości wygłosił wykład pt. „Wyższe wykształcenie – mieć wykształcenie czy być wykształconym?”.

Profesor Ryszard K. Pisarski Doktorem Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franka w DrohobyczuNa zakończenie  uroczystego posiedzenia Rady Naukowej Uniwersytetu chór zaśpiewał hymn Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu pt. „Chwała Drohobyckiemu Uniwersytetowi”.

Profesor Ryszard K. Pisarski był osobiście zaangażowany w rozwój współpracy między Uczelniami. Dzięki temu udało się zorganizować szereg cennych inicjatyw naukowych tj. konferencji, wizyt studyjnych oraz akcji charytatywnych. Jest inicjatorem zawarcia w styczniu 2017 roku umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Drohobyckim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym imienia Iwana Franki. Ponadto promuje Legnicę wśród społeczności uniwersyteckiej drohobyckiego Uniwersytetu (pracowników i studentów) poprzez aktywizację na polu wymiany studenckiej i pracowników zarówno administracyjnych, jak i naukowych.

Prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski jest autorem lub współautorem 83 oryginalnych prac badawczych, 45 doniesień konferencyjnych, 13 artykułów popularno-naukowych, 27 opracowań nieopublikowanych. Jest współautorem 7 książek. Był promotorem ponad 60 prac magisterskich, 80 prac licencjackich i 3 rozpraw doktorskich. Recenzował 4 rozprawy doktorskie, 2 prace habilitacyjne i 4-krotnie oceniał dorobek naukowy w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.

W trakcie kadencji Rektora Ryszarda K. Pisarskiego zmieniona została struktura organizacyjna Uczelni na typowo akademicką. Zamiast instytutów wprowadzono wydziały i zakłady, uruchomiono 14 nowych kierunków studiów, w tym cztery kierunki studiów magisterskich: Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pielęgniarstwo oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Uruchomiono także dwa kierunki jednolitych studiów magisterskich – Fizjoterapię i Prawo. Wszystkie kierunki studiów sprofilowane są praktycznie. Profesor Ryszard K. Pisarski Doktorem Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franka w Drohobyczu

Rektor Ryszard K. Pisarski miał znaczący wkład w uruchomienie Domu Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz Ośrodka Projektów i Edukacji, który dysponuje nie tylko nowoczesnymi laboratoriami, ale także mieści Centrum Socjoterapii dla dzieci i młodzieży. Był też zwolennikiem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy jednego MW, która ma nie tylko zaspokoić zapotrzebowanie Uczelni na energię elektryczną, ale umożliwiać kształcenie praktyczne studentów, zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii, a także Centrum Symulacji Medycznych, służące kształceniu studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w warunkach najbliższych rzeczywistości. Dzięki staraniom Rektora Uczelnia współpracuje z licznymi zakładami pracy i instytucjami Legnicy i Dolnego Śląska.

Prof. Ryszard K. Pisarski wielokrotnie wyróżniany był Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uhonorowany został też Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. Ma tytuł honorowy Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

2019-04-18

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - część I

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - część II

<< POWRÓT


    
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u