pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Technikum Akademickie w Legnicy pod patronatem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Technikum Akademickie w Legnicy pod patronatem Legnickiej Specjalnej Strefy EkonomicznejW siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy 5 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o patronacie nad Technikum Akademickim w Legnicy pomiędzy Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

W uroczystości wziął udział Krzysztof Sadowski - Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Piotr Wojtyczko – Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Przemysław Bożek – Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”, Krystian Sadowski – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” ds. utworzenia Technikum Akademickiego w Legnicy oraz Dariusz Wędzina - Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.   Technikum Akademickie w Legnicy pod patronatem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Patronat nad klasami Technikum Akademickiego oferującego kształcenie w zawodach technik informatyk, technik automatyk oraz technik energetyk obejmował będzie wspieranie działań w kierunku pozyskiwania przedsiębiorców w celu organizacji w ich zakładach pracy praktyk i staży zawodowych uczniów Szkoły. Dzięki takim działaniom uczniowie Szkoły będą mieli możliwość poznania zakładów pracy przedsiębiorców, w przyszłości ich pracodawców. Umowa przewiduje ponadto wspieranie Szkoły w wyposażaniu laboratoriów kształcenia zawodowego, organizowaniu konkursów zawodoznawczych oraz wyposażaniu uczniów Szkoły w gadżety opatrzone logo Firmy Patronackiej. W ramach patronatu będą podejmowane działania na rzecz promocji i rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A wspierać też będzie szkołę w organizacji wydarzeń i uroczystości związanych z funkcjonowaniem powstałych klas patronackich.

Technikum Akademickie w Legnicy pod patronatem Legnickiej Specjalnej Strefy EkonomicznejTechnikum Akademickie w Legnicy nastawione jest na silną współpracę z przemysłem, co wiążę się między innymi z powstawaniem klas patronackich. Technikum rozpocznie działalność we wrześniu 2019 r. kształcąc w zawodach technik automatyk, technik energetyk oraz technik informatyk. Szkoła prowadzi nabór do 5 letniego technikum po 8 letniej szkole podstawowej. Ze względu na oferowane kierunki, bazę dydaktyczną, kadrę nauczycielską oraz silną współpracę z największymi firmami regionu i kraju cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych uczniów i ich rodziców.  Praktyki zawodowe uczniowie Technikum odbywać będą w największych firmach regionu, między innymi w firmach działających na terenie LSSE. Zajęcia w Technikum odbywać się będą na terenie kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Kształcenie z przedmiotów zawodowych realizowane będzie w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach Uczelni. Absolwenci Technikum po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować edukację na studiach wyższych. Zdane w trakcie nauki państwowe certyfikaty kwalifikacji zawodowych umożliwią absolwentom Technikum Akademickiego uzyskanie tytułu zawodowego – technika, który podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy w kraju i za granicą.

Oferowane zawody - technik informatyk, technik automatyk oraz technik energetyk - mają obecnie najlepsze perspektywy nie tylko w Legnicy i okolicach, absolwentami takich kierunków zainteresowane są również działające w naszym regionie firmy międzynarodowe.

2019-06-06

<< POWRÓT


Imieniny: Ludomira, Makarego, WilianyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u