pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!Kandydaci na studia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych mają możliwość kształcenia się na dwóch kierunkach studiów licencjackich (studia pierwszego stopnia) – Finanse, rachunkowość i podatki oraz Zarządzanie; trzech kierunkach inżynierskich – Informatyka, Logistyka i transport oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz jednym kierunku studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) – Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Ponadto planowane jest także uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów inżynierskich – Energetyka oraz Inżynieria procesów produkcyjnych. Studia na tych kierunkach zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Finanse, rachunkowość i podatki – studia licencjackie

O kierunku


Studia zapewniają umiejętności oraz wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, podatków i systemu podatkowego, funkcjonowania rynków kapitałowych oraz podstawowych zasad inwestowania na rynku akcji (GPW). Pozwalają zdobyć kwalifikacje typowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy są specjalistami w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi oraz ludzkimi w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach.
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!
Zarządzanie – studia licencjackie

O kierunku


Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania, w tym zarządzania różnymi pionami przedsiębiorstwa. Absolwenci posiadają umiejętności typowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy są specjalistami w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi oraz ludzkimi w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach.

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!Informatyka – studia inżynierskie

O kierunku


Studia na kierunku Informatyka pozwalają zdobyć kwalifikacje inżyniera z branży IT. W zależności od wyboru specjalności studenci nabywają wiedzę z zakresu programowania, projektowania, budowy i eksploatacji sieci komputerowych lub z zakresu zaawansowanych technik grafiki komputerowej.

Logistyka i transport – studia inżynierskie


O kierunku


Studia na kierunku Logistyka i Transport przygotowują do pracy w branży Transport – Spedycja – Logistyka (TSL). Absolwent potrafi projektować techniczne aspekty procesów branży TSL, posiada również wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!

Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia inżynierskie


Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!O kierunku

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek studiów, którego absolwenci łączą nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie (w zakresie inżynierii produkcji) z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. W zależności od wyboru specjalności student posiada pogłębione umiejętności w zakresie logistyki, zarządzania produkcją, zarządzania systemami energetycznymi lub inżynierii motoryzacyjnej

Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie – studia magisterskie

O kierunku

Studia magisterskie na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie przygotowują do pełnienia funkcji menedżersko-specjalistycznych z zakresu finansów oraz zarządzania.
Ze względu na połączenie dwóch obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska oraz procesy zarówno finansowe jak i w sferze zarządzania podmiotem gospodarczym.Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia!

Atuty Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych


➡️ zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w firmach stanowią integralną część procesu dydaktycznego. Naszymi partnerami są między innymi: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Rileta spółka z o.o. w Legnicy, Winkelmann spółka z o.o. w Legnicy, Volkswagen Motor Polska spółka z o.o. w Polkowicach, Gates Polska spółka z o.o. w Legnicy, Wezi-Tech Sp. z o. o.; Voss Automotive Polska Sp. z o. o.

➡️ w procesie edukacji kształtowane są głównie umiejętności praktyczne i zawodowe,


➡️ w czasie studiów realizowane są projekty przemysłowe – praktyczne zadania lub projekty edukacyjne osadzone w praktyce przemysłowej, wykonywane samodzielnie przez studenta pod opieką nauczyciela akademickiego i opiekuna w zakładzie pracy,


➡️ prace inżynierskie mają charakter aplikacyjny lub projektowy, a ich tematyka jest powiązana z wcześniej wykonanymi projektami przemysłowymi,


➡️ uczelnia dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną pozwalającą prowadzić zajęcia praktyczne,


➡️ w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania, Litwa, Słowacja, Francja,


➡️ wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w studenckich kołach naukowych.

2019-06-17

(pk)

<< POWRÓT

Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u