pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Zostań trenerem zdrowego stylu życia !

Zostań trenerem zdrowego stylu życia !Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia licencjackie na kierunku Coaching zdrowego stylu życia. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia. Są to nowoczesne studia dla ludzi sportu.

Podczas studiów duży nacisk kładziemy na aktywność fizyczną i właściwe żywienie dla uzyskania korzyści zdrowotnych.

Przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego:

➡️ Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych
➡️ Psychologia ogólna
➡️ Trening zdrowotny
➡️ Trening sportowy
➡️ Trening relaksacyjny
➡️ Podstawy turystyki i rekreacji
➡️ Podstawy żywienia człowieka
➡️ Wstęp do dietetyki klinicznej
➡️ Diet coaching
➡️ Fitoterapia i ziołolecznictwo
➡️ Żywienie w sporcie
➡️ Marketing sportowy
➡️ Techniki coachingowe w pracy z klientem/pacjentem
➡️ Psychologia zdrowia
➡️ Podstawy fizjoterapii
➡️ Podstawy treningu motorycznego
➡️ Life coaching
➡️ Podstawy psychodietetyki
➡️ Teoria sportu
➡️ Anatomia prawidłowa i funkcjonalna
➡️ Biologia człowieka
➡️ Podstawy chemii
➡️ Biomechanika aktywności fizycznej
➡️ Fizjologia człowieka  z fizjologią wysiłku
➡️ Pierwsza pomoc
➡️ Dydaktyka pracy w szkole
➡️ Komunikacja interpersonalna
➡️ Promocja zdrowia
➡️ Pedagogika czasu wolnego
➡️ Metodologia badań
➡️ Zarządzanie w sporcie
➡️ SocjologiaZostań trenerem zdrowego stylu życia !

Treści do wyboru przez studenta:

➡️ Somayong- łagodna praca z ciałem  /Pilates
➡️ Podstawy przedsiębiorczości/Pozyskiwanie środków unijnych
➡️ Organizacja i obsługa imprez turystycznych/Animacja  czasu wolnego
➡️ Metodyka prowadzenia ćwiczeń psychosomatycznych/Metodyka prowadzenia ćwiczeń wyobrażeniowych
➡️ Propedeutyka aktywności fizycznej/Propedeutyka odnowy biologicznej
➡️ Arteterapia/Turystyka kulturowa
➡️ Podstawy ekonomii/Podstawy organizacji i zarządzania
➡️ Historia kultury fizycznej/Historia zdrowia i choroby
➡️ Gimnastyczne formy rekreacji ruchowej/Trening funkcjonalny
➡️ Działalność biznesowa w sporcie/Biznes i formy turystyki zdrowotnej
➡️ Aerial joga/Zdrowy kręgosłup
➡️ Podstawy korekcji wad postawy/Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych
➡️ Elementy samoobrony /Podstawy sportów walki
➡️ Coaching grupowy w uzdrowiskach/SPA i wellnes w uzdrowiskach
➡️ Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia/Systemy ochrony zdrowia
➡️ Aktywność rekreacyjna osób starszych/ Ergonomia życia codziennego
➡️ Turystyka aktywna w okresie zimowym /Turystyka i rekreacja w okresie letnim
➡️ Terapia a coaching/Podstawy psychoterapii
➡️ Public Relations w ochronie zdrowia/Public Relations w sytuacjach kryzysowych
➡️ Autoprezentacja i etykieta/Gimnastyka dla dzieci
➡️ Prawne i organizacyjne uwarunkowania pracy coacha/Trening warsztatu coacha
➡️ Coaching w biznesie/Mentoring
➡️ Filozofia z etyką/Ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci i młodzieży
➡️ Coaching grupowy/Coaching w sporcie
➡️ Nordic walking /Lekkoatletyka terenowa
➡️ Pływanie/Aktywność fizyczna  w wodzie
➡️ Trening inteligencji emocjonalnej/Trening asertywności
➡️ Nowoczesne formy ćwiczeń siłowych/Grupowe formy fitness
➡️ Gry i zabawy ruchowe/Gry sportowe

Praktyki zawodowe:

Zostań trenerem zdrowego stylu życia !Studenci kierunku Coaching zdrowego stylu życia odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 605 godzin. Praktyki zawodowe realizowane są w ośrodkach, stowarzyszeniach, organizacjach państwowych i społecznych oraz zakładach pracy posiadających wydziały lub komórki organizacyjne działające w obszarze promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

Wśród nich znajdują się: instytucje oświatowe i opiekuńcze realizujące podstawę programową w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, centra i kluby rekreacyjno-sportowe, ośrodki terapii ruchowej, baseny, stowarzyszenia osób aktywnych fizycznie, zakłady pracy, hotele, domy pomocy społecznej, domy spokojnej starości, uzdrowiska i sanatoria, centra leczenia nadwagi i otyłości, stowarzyszenia ludzi otyłych lub przewlekle chorych, kluby seniorów, poradnie dietetyczne i terapeutyczne, przychodnie lekarskie.

Po studiach:

Absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich będą mogli kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, zwłaszcza na innych kierunkach z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Realizacja programu studiów na kierunku Coaching zdrowego stylu życia daje również możliwość zdobycia uprawnień nauczyciela wychowania fizycznego w systemie uzupełniających studiów podyplomowych.

Absolwenci kierunku uzyskają kompetencje i formalne kwalifikacje w zakresie wspierania drugiego człowieka w rozwoju i osiąganiu jego własnych celów związanych ze zmianą stylu życia. Staną się jednocześnie twórcami i wdrożeniowcami modelu opieki prozdrowotnej na poziomie regionalnym, a docelowo także na poziomie krajowym.Zostań trenerem zdrowego stylu życia !

Z kompetencji coachów chętnie korzystają wszelkie instytucje dbające o kondycję fizyczną i psychiczną swoich pracowników lub klientów. Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej:

➡️ w ośrodkach rehabilitacyjnych,
➡️ w sanatoriach i uzdrowiskach,
➡️ w placówkach oświatowych,
➡️ w klubach sportowych,
➡️ w firmach i organizacjach oraz instytucjach związanych z poprawą kondycji zdrowotnej,
➡️ w działach kadr i public relations,
➡️ w organizacjach państwowych i społecznych w obszarze promocji zdrowia.

2019-07-12

<< POWRÓT
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u