pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Rekrutacja na nowy kierunek studiów - Energetyka !

Rekrutacja na nowy kierunek studiów - Energetyka !Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Energetyka o profilu praktycznym.

Wcześniej wniosek naszej Uczelni pozytywnie zaopiniowało Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które stwierdziło, że spełniamy wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów.

Podstawą przyjęcia na kierunek Energetyka są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny tj.: 1) matematyka; 2) język obcy; 3) jeden z wybranych przedmiotów: fizyka (fizyka i astronomia), chemia, informatyka lub język polski.

Studia na kierunku trwają 7 semestrów (3,5 roku), kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera oraz pozwalają uzyskać umiejętności i wiedzę z zakresu energetyki, techniki cieplnej oraz nauk technicznych.
Rekrutacja na nowy kierunek studiów - Energetyka !
Absolwent posiada umiejętności w zakresie: projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych, planowania i nadzoru nad gospodarowaniem energią, wdrażania norm energetycznych oraz norm ochrony środowiska związanych z wykorzystaniem energii, wykonywania bilansów energetycznych.

Absolwent może pracować jako specjalista ds. energetyki w jednostkach samorządowych, administracji państwowej, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska. Może świadczyć usługi konsultingowe w zakresie eksploatacji i modernizacji obiektów oraz instalacji elektroenergetycznych.

Oferowane na kierunku Energetyka specjalności to:

➡️ energetyka źródeł odnawialnych i zarzadzanie energia

➡️eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych

2019-08-02

<< POWRÓT
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u