pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wrzutnie na książki w Bibliotece PWSZ im. Witelona w Legnicy

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, w ramach projektu pt. „Zintegrowany program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018 – 2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz z budżetu Państwa, numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z043/17-00, Zadanie 5, Poz. 135 – zakup wrzutni książek do biblioteki, zakupiła dwie wrzutnie (całodobowe urządzenia samodzielnego zwrotu książek).

Jedna znajduje się w Budynku C, przy szatni obok bocznego wejścia, a druga na parkingu (na wprost głównego wejścia do budynku C).

Wrzutnie zostały zainstalowane z myślą o komforcie czytelników. Umożliwiają one zwrot książek poza godzinami otwarcia biblioteki, co poprawi terminowość zwrotów, a tym samym – wpłynie na przyspieszenie obiegu książek pomiędzy wypożyczającymi. Są również udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych.

Zasady korzystania z wrzutni:

1. Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.

2. Zwracać można wyłącznie książki oznaczone kodem Biblioteki PWSZ im. Witelona w Legnicy.

3. Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie bibliotecznym następuje w kolejnym dniu roboczym po dniu zwrotu.

4. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.

5. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane mailowo na adres: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl

6. Stanowiska wrzutni są monitorowane. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.

7. W przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.

Jesteśmy przekonani, że wrzutnie usprawnią obsługę użytkowników, co przyczyni się do wzrostu liczby osób korzystających z usług bibliotecznych.

2019-09-25

<< POWRÓTImieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u