pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Oferta Biura Współpracy z Zagranicą w roku akademickim 2019/2020

Oferta Biura Współpracy z Zagranicą w roku akademickim 2019/2020Biuro Współpracy z Zagranicą, działające w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w nowym roku akademickim 2019/2020 w ramach programu Erasmus+ zaprasza do skorzystania z nowej oferty wyjazdów.

Do 15 listopada 2019 roku trwają zapisy studentów zainteresowanych wyjazdem na studia semestralne lub roczne za granicę. Studenci mogą wyjechać do uczelni w Bułgarii, Chorwacji, Danii,  Francji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Rumunii, Turcji czy Włoch.

Ponadto Biuro Współpracy z Zagranicą oferuje możliwość wyjazdu na praktykę/staż trwający 2 miesiące. Na praktykę można wyjechać do 28 państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Chorwacji, Turcji, Szwajcarii oraz byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii. Wniosek o wyjazd należy złożyć również do dnia 15 listopada 2019 r.

Miejscem praktyki może być przedsiębiorstwo, organizacja, instytucja szkoleniowa lub badawcza w krajach Unii Europejskiej. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych - będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, Instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Dodatkowo Biuro Współpracy z Zagranicą przygotowało ofertę wyjazdu dla nauczycieli akademickich z wykładami za granicę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Wyjazd musi trwać 5 dni roboczych w jednej z uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych. Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są do przedłożenia kompletu dokumentów do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą do 30 listopada 2019 r.

Również pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą wyjechać na szkolenie za granicę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Wyjazd też musi trwać 5 dni roboczych i być realizowany w uczelni partnerskiej lub firmie/przedsiębiorstwie w celu szkoleniowym tj. podnoszenie umiejętności i kompetencji właściwych dla stanowiska pracy. Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są do przedłożenia kompletu dokumentów do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą do 30 listopada 2019 r.

Sprawy dotyczące wyjazdów realizuje Biuro Współpracy z Zagranicą, mieszczące się w budynku C pokój 216.

Więcej informacji na stronie bw.pwsz.legnica.edu.pl

2019-11-04

<< POWRÓT
Imieniny: Adrianny, Kazimierza, WacławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u