pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Nowy rok akademicki w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Nowy rok akademicki w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w LegnicyRozpoczął się nowy rok akademicki 2019/2020, a wraz z nim zajęcia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, działającym na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Zajęcia w MCSM są przeznaczone głównie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo i związane z realizacją projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V Osi Priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Nowy rok akademicki w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie kształcenia kadr medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na kierunku Pielęgniarstwo w latach 2018-2021.

Projekt jest realizowany w formie partnerstwa PWSZ im. Witelona w Legnicy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy. Partnerstwo ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy naszą Uczelnia a podmiotem leczniczym jako potencjalnym pracodawcą absolwentek i absolwentów kierunku objętego wsparciem.

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego przeprowadzono nabór studentek i studentów kierunku Pielęgniarstwo, którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektu i będą realizowali zajęcia praktyczne w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Nowy rok akademicki w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w LegnicyPodczas tegorocznej rekrutacji na studia na kierunku Pielęgniarstwo szczególny nacisk położono na rekrutację mężczyzn. Uczelnia pragnie przełamać mit o feminizacji tego zawodu. Funkcja kobiet w pielęgniarstwie, na przestrzeni wieków przyjmowała rozmaite formy. Pełniły one role pomocnicze, opiekuńcze, aż w końcu przyszedł czas na  profesjonalizację i równouprawnienie, a tu jest miejsce dla pielęgniarzy, którzy świetnie odnajdują się w tym dziale medycyny.
Nowy rok akademicki w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, to nie tylko projekt. Poza projektem funkcjonują  dwie sale – 119 i 108. Od tego roku akademickiego sala 108 funkcjonuje jako symulator ZRM. Dzięki współpracy z Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy, Uczelnia otrzymała karetkę, która po remoncie i przystosowaniu do warunków MCSM jest miejscem, gdzie studenci kierunku Ratownictwo Medyczne realizują zajęcia wymagające praktycznego przygotowania do zawodu.

2019-11-29

<< POWRÓT


Imieniny: Jordana, Marcina, RóżyWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u