pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

 Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościamiW Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy funkcjonuje Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Podejmują oni działania na rzecz zwiększenia dostępności naszej Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy warunków studiowania.

Studenci, którzy angażują się w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Uczeni tworzą Samorządową Radę Studentów Niepełnosprawnych.

Poniżej przedstawiamy możliwe formy pomocy:


1.Do 10 października czekamy na wnioski od studentów z orzeczoną niepełnosprawnością, którzy są zainteresowani:

- dodatkowym lektoratem z języka obcego,

- zajęciami rekreacyjno–sportowymi dostosowanymi do potrzeb studentów niepełnosprawnych,

- innymi zajęciami o charakterze uzupełniającym lub wyrównawczym, z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom  niepełnosprawnym,

- pomocą asystenta dydaktycznego (dotyczy studentów z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności).

2. Każdy student posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych.

3. W uzasadnionych przypadkach wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może ubiegać się o prawo do uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w formie dostosowanej do jego indywidualnych możliwości a także do korzystania ze sprzętu wspomagającego proces kształcenia.

Jak otrzymać wsparcie:

Student z orzeczoną niepełnosprawnością, który chce skorzystać ze wsparcia, o którym mowa w punkcie 1, powinien zarejestrować się w Biurze dla Osób Niepełnosprawnych poprzez wypełnienie i złożenie kwestionariusza rejestracyjnego oraz wniosku, do którego należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat innych form pomocy dla studentów z orzeczona niepełnosprawnością oraz zasady przyznawania i wstrzymywania tej pomocy znajdują się w regulaminie.

Terminy składania wniosków:

Ustala się dwa podstawowe terminy składania wniosków o przyznanie wsparcia, o którym mowa w punkcie 1:

- na cały rok akademicki lub na semestr zimowy - do 10 października każdego roku,

- na semestr letni - do 28 lutego każdego roku.

Kontakt:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
budynek A, pokój 131
tel. 76 723 22 24
zienkoa@pwsz.legnica.edu.pl

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Małgorzata Buchla
e-mail: buchlam@pwsz.legnica.edu.pl

2020-01-17

<< POWRÓT


Imieniny: Adrianny, Kazimierza, WacławaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u