pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Konferencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Krajowej Izby Fizjoterapeutów

2019 rok obfitował w wiele wydarzeń istotnych dla fizjoterapeutów. Znacząco wzrosły ich kompetencje u procesie usprawniania pacjentów. Krajowa  Izba Fizjoterapeutów (KIF) zakończyła kilka bardzo istotnych projektów będących konsekwencją podjętych zamierzeń i pracy wykonanej w latach poprzednich, m.in. zostało zarejestrowanych 12 tysięcy praktyk fizjoterapeutycznych oraz ruszyła pierwsza kampania reklamowa promująca zawód fizjoterapeuty.Konferencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Krajowej Izby Fizjoterapeutów

W ubiegłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło standardy kształcenia na kierunku fizjoterapia. Zaordynowane zmiany, dzięki dużemu zaangażowaniu i wysiłkowi organizacyjnemu oraz pomimo trudności, udało się je wprowadzić w obecnym roku akademickim 2019/2020. Szybkie tempo wprowadzania zmian doprowadziło do pojawienia się wielu pytań dotyczących interpretacji określonych zapisów. Skutkiem tego było zorganizowanie, 20 stycznia 2020 roku w Warszawie, konferencji z  udziałem przedstawicieli Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

 Konferencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Krajowej Izby FizjoterapeutówModeratorem konferencji byli prof. Bożena Czarkowska – Pączek, przewodnicząca Zespołu Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz Nauk o Kulturze Fizycznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz dr Zbigniew Wroński wice prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. Nauki i Edukacji. Przedstawicielami Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na konferencji byli dr Grzegorz Konieczny, Kierownik Zakładu Fizjoterapii oraz mgr Paulina Wojtaszewska, członek Komisji Programowej na Kierunku Fizjoterapia.

Podczas konferencji przedstawiciele PKA i KIF omówili poszczególne zapisy oraz przedstawili ich rozwinięcie. Kryterium oceny programowej:

1.    Sposób konstrukcji programu studiów oraz jego zgodność ze standardem kształcenia
2.    Realizacja programu studiów
3.    Warunki przyjęć na studia i weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, w tym na etapie egzaminu dyplomowego
4.    Poziom kompetencji i doświadczenia kadry prowadzącej kształcenie
5.    Dostosowanie infrastruktury wykorzystywanej do realizacji programu studiów do potrzeb i celów kształcenia
6.    Relacje z otoczeniem społeczno – gospodarczym w odniesieniu do programu studiów
7.    Stopień umiędzynarodowienia kształcenia
8.    Jakość wsparcia studentów w procesie uczenia się
9.    Dostępność i jakość informacji o studiach
10.    Sposoby doskonalenia jakości kształcenia i ich skuteczność.

2020-02-17

(wnozikf)

<< POWRÓT


Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery


Collegium Witelona | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | deklaracja dostępności |kontakt | webmaster
stat4u