pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
3 miejsce w Rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej

3 miejsce w Rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej19 maja bieżącego roku w Warszawie ogłoszono wyniki 12. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanego wspólnie przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 3. miejsce wśród Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Polsce ze wskaźnikiem rankingowym 65,44. Tym samym utrzymaliśmy tą samą pozycje w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to również zajęliśmy miejsce 3.

Podczas uroczystości ogłoszenia wyników, w sali Centralnej Biblioteki Rolniczej Warszawie, dyplom gratulacyjny, z rąk przedstawicieli Kapituły Rankingu odebrał JM Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski.
3 miejsce w Rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej
W rankingu brano pod uwagę pięć grup kryteriów: prestiż, siłę naukową, warunki studiowania, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.

Kryteria te określają między innymi preferencje pracodawców i ocenę kadry akademickiej, siłę naukową, czyli rozpiętość oferty kształcenia i dobór jakościowy w rekrutacji, warunki studiowania - tu między innymi nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, dostępność tychże kadr dla studentów, zasoby i komputeryzacja biblioteki, wielokulturowość środowiska akademickiego, możliwość rozwijania zainteresowań oraz wspieranie absolwentów, umiędzynarodowienie studiów.

Największą ilość punktów zdobyliśmy w następujących podkategoriach: preferencje pracodawców - 89,54; uprawnienia do prowadzenia kierunków – 100; własna baza dydaktyczna – 78,95; umiędzynarodowienie studiów - 90,35.

Absolwenci naszej Uczelni oraz studenci, którzy odbywają praktyki i staże w różnych firmach z branży usługowej, produkcyjnej a także administracji lokalnej i samorządowej cieszą się dużym uznaniem wśród pracodawców. Proces kształcenia w PWSZ im. Witelona w Legnicy jest między innymi tak realizowany, aby spełniać oczekiwania rynku pracy oraz by absolwent danego kierunku i specjalności studiów był specjalistą w danym zakresie. Musi on rozumieć nie tylko od strony teoretycznej, ale również od strony praktycznej zagadnienia i problemy poruszane w trakcie realizacji procesu dydaktycznego.

3 miejsce w Rankingu Perspektyw i RzeczpospolitejDość istotnym elementem, który wpływa na proces nauki w PWSZ im. Witelona w Legnicy jest także zaplecze materialne. Zajęcia na naszej Uczelni odbywają się w zmodernizowanych budynkach, wyposażonych w odpowiednie pracownie, laboratoria oraz sale językowe, które podnoszą jakość kształcenia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że kampus uczelniany jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych co jest jednym z czynników wyrównywania szans.

Wysoka ocena za umiędzynarodowienie studiów świadczy o atrakcyjności naszej Uczelni wśród zagranicznych partnerów, którzy często wybierają PWSZ im. Witelona w Legnicy jako atrakcyjne miejsce realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych czy współpracy w zakresie wymiany studentów. Dzięki temu studenci obcych państw mają szansę na pogłębianie wiedzy dotyczącej zachodnich systemów samorządowych i rządowych. Jest to także doskonała okazja do podniesienia swych umiejętności językowych oraz zawarcia nowych znajomości.

(pk)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

<< POWRÓT
Imieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u