pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Pielęgniarstwo w PWSZ im. Witelona w Legnicy z akredytacją Ministra Zdrowia!

Pielęgniarstwo w PWSZ im. Witelona w Legnicy z akredytacją Ministra Zdrowia!Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uzyskała kolejną akredytację Ministra Zdrowia dla kierunku studiów Pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) o profilu kształcenia praktycznym, prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

Akredytację przyznano na okres 4 lat. Jest to zatem potwierdzenie, że studia na tym kierunku spełniają wszystkie kryteria określone przez Ministerstwo Zdrowia. Ponadto kierunek uzyskał certyfikat Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, który potwierdza, że nasza Uczelnia spełnia wymagane standardy kształcenia pielęgniarek.

Program kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może znaleźć zatrudnienie w: podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w tym w szpitalach, przychodniach, poradniach; placówkach świadczących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną; ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej; placówkach opieki długoterminowej.Pielęgniarstwo w PWSZ im. Witelona w Legnicy z akredytacją Ministra Zdrowia!

Atutami kształcenia się na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Witelona w Legnicy są:

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych),

- możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej,

- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej, płatne praktyki pilotażowe,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja pielęgniarska (działalność naukowa, edukacyjna – udział w konferencjach naukowych oraz społeczna – podjęcie wolontariatu w szpitalach i placówkach opiekuńczych),

- kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,

- dyplom ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo umożliwia korzystanie z uprawnień określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,

- absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo może podjąć studia drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

2020-03-13

<< POWRÓTImieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u