pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Kształcenie online w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym

Kształcenie online w Akademickim Liceum OgólnokształcącymZgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi prowadzenia kształcenia na odległość uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego są zobowiązani do udziału w zajęciach lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego od 25 marca 2020 r. (ustalonych indywidualnie z nauczycielem uczącym poprzez komunikator dziennika elektronicznego, pocztę elektroniczną, inne komunikatory).

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym jest realizowana na odległość za pomocą:

- komunikatora w dzienniku Vulcan (moduł poczty elektronicznej – wiadomości wraz z możliwościami, jakie daje OneDrive),

- platformy http://www.xn--e-podrczniki-9vb.pl,

- innych komunikatorów (dostępnych nieodpłatnie).

Nauczyciel przygotowuje tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

Nauczyciel jest dostępny zdalnie zgodnie z planem zajęć, który będzie modyfikowany na bieżąco (jeżeli zaistnieje taka potrzeba). Odesłanie informacji zwrotnych w komunikatorze dziennika lub innym umożliwi ewidencjonowanie aktywności uczniów na zajęciach.

Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z pomocą materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, emitowanych pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej oraz materiałów przygotowanych przez nauczycieli zgodnie z programami nauczania.

Uczniowie są oceniani za pracę na zajęciach zdalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie Akademickie Liceum Ogólnokształcące zwraca uwagę na zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi telekomunikacyjnych, sprzętu komputerowego oraz multimediów. Swoje wsparcie oferuje także pedagog szkolny (pierwszy kontakt należy nawiązać przez dziennik elektroniczny).

2020-03-31

<< POWRÓT
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u