pwsz legnica
galeria filmowa
fotogaleria
wortal informacyjny pwsz legnica media  o nas
Wortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
Technikum Akademickie w Legnicy kształci online

Technikum Akademickie w Legnicy kształci onlineW Techniku Akademickim w Legnicy zostało uruchomione kształcenie na odległość, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. 

Organizacja pracy będzie wstępnie obowiązuje do 10 kwietnia 2020 r. Tygodniowy rozkład zajęć kształcenia na odległość w Technikum Akademickim w Legnicy uwzględnia bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizycznych. Kształcenie online realizowane jest zgodnie z następującym harmonogramem:


- PONIEDZIAŁEK – przedmioty: matematyka, fizyka, chemia, wychowanie do życia w rodzinie, język polski,

- WTOREK – przedmioty zawodowe: technik informatyk, technik automatyk oraz wychowanie fizyczne, języki obce,

- ŚRODA – edukacja dla bezpieczeństwa, geografia, biologia, religia, pedagog, plastyka,

- CZWARTEK – języki obce, język polski, historia, matematyka,

- PIĄTEK – przedmioty zawodowe: technik informatyk, technik automatyk, informatyka oraz wychowanie fizyczne.

Nauka w Technikum Akademickim w Legnicy prowadzona jest z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczyciela, w szczególności rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (np. materiały na platformie edukacyjnej www.epodreczniki.pl, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia). Materiały o których mowa będą udostępniane uczniom również na stronie szkoły http://technikumakademickie.legnica.edu.pl w zakładce SZKOŁA ONLINE. 

Uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami poprzez wybrane przez nauczyciela formy komunikacji zdalnej, które daje współczesna technologia (w szczególności dziennik elektroniczny, poczta e-mail, komunikatory i inne bezpłatne narzędzia komunikacyjne) z uwzględnieniem możliwości korzystania z danej technologii przez uczniów. 

Nauczyciele wybierają najdogodniejsze formy pracy (np. nauczyciele języków obcych mogą korzystać oprócz platformy epodrczeczniki.pl, materiały jakie zapewniają wydawnictwa, mogą tworzyć grupy w mediach społecznościowych, uczniowie mogą zadawać pytanie korzystając z komunikatora w dzienniku elektronicznym itp.) Cały czas nauczyciele muszą analizować możliwości techniczne po stronie ucznia.

Uczniowie za swoją pracę, w szczególności przekazywane nauczycielom w sposób zdalny, będą oceniani przez nauczycieli oraz monitorowane będzie ich zaangażowanie w kształcenie zdalne (z uwzględnieniem możliwości technicznych ucznia). Ocenianie oraz zaangażowanie ucznia w celu informowania rodziców będzie odnotowywane w dzienniku elektronicznym w postaci ocen oraz ewentualnego komunikatu do opiekunów o braku zaangażowanie ucznia w kształcenie na odległość (nie będzie sprawdzana obecność na zajęciach w rozumieniu kształcenia stacjonarnego). 

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych w Technikum Akademickim w Legnicy z racji z prowadzonych kierunków technik informatyk oraz technik automatyk będzie dostosowane tak, aby uczniowie mieli możliwość zarówno realizacji efektów kształcenia teoretycznego jak i praktycznego. Rozwiązania te będą omówione z nauczycielami kształcenia zawodowego.

2020-03-31

<< POWRÓT
Imieniny: Halszki, Heleny, KarolaWortal informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona  w Legnicy
PWSZ | Aktualności | fotogaleria | galeria wideo | media o nas | NewsLetter | kontakt | webmaster
stat4u